Téma: Mystika


Dionysios Areopagita – O mystické theologii (audio)

Autor: | , 24. 05. 2013 | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dionysios Areopagita – O mystické theologii (audio)

Mystika

Namluvený text je překladem otištěným na Grimoar.cz.

Sobotní meditace

Autor: | , 22. 11. 2012 | Komentáře: (9)

Mystika

Byla dosti silná, dlouhá, s třemi přídavky, celkem asi dvě hodiny. Zpočátku z ohromení místy tísnivá, pak neutrální.

Božský, lidem zcela nepochopitelný matematický svět, kde je vše jinak než u nás. Neuvěřitelně složitý, podivný svět, kde vše je možné okamžitě vytvořit bez problému. Věčnost je tu zcela samozřejmá. Lidské sem vůbec nepatří, je je svět šéfů šéfů naší karmy…

Totální šílenost kvantového světa, kde čas jde současně dopředu i dozadu, jak mi ukazovali symbolem protiběžných otáčejících se kol. Ani kauzalita tu neplatí, nic z toho, co známe.

A sem se ženu, v bolestech z ohromení. Podobné meditace jsem měl už před třinácti lety, a trvaly mnoho let.

Ale co Tu dělat, napadalo mne opět. A ještě bez vysoké božské Inteligence, kterou mi nedali, jako i tehdy jsem zcela mimo Hru. Jde jen o přijetí toho, nač stejně nemám. Tvrdá výuka Boha.

Pokračování článku

Uzavřít se vůči zkaženému světu?

Autor: | , 07. 07. 2012 | Komentáře: (12)

Mystika

Skupina kolem nauky Květoslava Minaříka nedávno na jedné své diskusi na Facebooku řešila, jestli má diskusní platforma být viditelná ne-členům, a vůbec jakou „politiku otevřenosti“ praktikovat. Hodně tam rezonovaly postoje, které bych parafrázoval asi tak, že proti zkaženému a prohnilému světu je nutno se izolovat a v tom malém bezpečném uzavřeném světě si vytvořit bezpečné útočiště, kam není radno pouštět cizince, kteří by jen chtěli zneužít naivní otevřenosti a ukrást nám naši čistou nauku a naše osvícení. Je možné ukrást nauku a osvícení? Jaká jsou rizika toho, když sundáme záclony a necháme kolemjdoucí koukat na to, co v bytě děláme? Následuje rozšířený komentář, který jsem do diskuse vkládal a vybízím k zamyšlení a případně další diskusi již na obecnější úrovni než jen v kontextu Minaříka.

Pokračování článku

Flower of Life + Universal Mandala

Autor: | , 08. 06. 2012 | Komentáře: (4)

Mystika

Květ života je klíčovým symbolem posvátné geometrie. Mandala universa je součástí obsahu termy odhalené Chögyalem Namkhai Norbu rinpočhem. Oba symboly jsem spojil dohromady a nabízím bez dalšího komentáře světu k dispozici.

Update: Přidal jsem ještě wallpapery v rozlišeních od 1024×768 až po fullHD 1920×1200.

Pokračování článku

Příznivé okolnosti

Autor: | , 24. 05. 2012 | Komentáře: (3)

Mystika

Příznivé okolnosti mohou vést k zapomenutí toho, že jde jen o okolnosti, které tu nebudou věčně.

Okolnostmi jsou třeba zdravé lidské tělo, které nic pořádně nebolí, které je schopné dělat cokoli chceš atd., dále prostředí, které ten život vyživuje atd. Ale tělo stárne a umírá, a prostředí se mění jak přirozeně, tak i lidskou aktivitou. Tím druhým tak, že rozsáhlé oblasti se stávají neslučitelné se životem. Někdo má štěstí, že je v oblasti, kde se taková změna neodehrává, nebo má prostředky na to se do takové oblasti přesunout, pokud ta stará přestane vyhovovat. Ale… někdo nemá, a i ten co je má dnes, je nemusí mít jindy.

Pokračování článku

Taoismus a nesmrtelnost

Autor: | , 16. 04. 2012 | Komentář: (1)

Mystika

Ve druhé části textu, jehož první se jmenovala Učení bílé tygřice a nefritového draka, bych čtenáře ráda seznámila s vybranými aspekty klasické taoistické mytologie a mystiky, přímo či nepřímo se dotýkajících učení sekty Bílých Tygřic. Uvádím zde popis mytologické podoby Západní královské matky, která je z pohledu Tygřic klíčovou postavou a možným tématem meditací i uctívání. Mužským partnerem Západní královské matky je Nefritový císař, nejvyšší taoistické božstvo, významné a inspirující především pro praxi Nefritového Draka.

V souvislosti s Nefritovým císařem uvádím i text Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře převzatý ze stejnojmenné knihy Stuarta Alve Olsona. Tento text řazený do alchymistického taoismu má svou krásu a po seznámení se základní symbolikou není těžké jeho hlavním myšlenkám porozumět. Uvádím jej především proto, že poměrně výstižně shrnuje hlavní myšlenky taoistického pohledu na nesmrtelnost.

Pokračování článku

další »