Nazpaměť nebo improvizovat?

Autor: | , 09. 03. 2009 | Komentář: (1)

Magie

“Obludo, jejíž nepochopitelná krutost zplodila život, aby jím trestala nevinné, která se odvažuješ zatratiti je pro kdož ví jaký prvotní hřích: která se odvažuješ trestati podle neznámo jakých výsad, chtěli bychom, abys doznal své nestoudné lži, své nesmiřitelné zločiny! chtěli bychom zatlouci ještě více tvé hřeby a hlouběji přitlačiti tvou trnovou korunu, chtěli bychom, aby zas a zas stékala tvá bolestná krev s okrajů zaschlých ran! … A my to můžeme učiniti a právě to konáme, znásilňujíce klid tvého těla, hanobiteli velkých neřestí, ochránče hloupých čistot, prokletý Nazaréne, lenošný králi, zbabělý Bože!”

Pokud provozujete ceremoniální magii, nelze se zpravidla vyhnout tomu, že občas musíte něco říct. A to říct, nemyslím, jako když říkáte paní prodavačce o 10 rohlíků, ale tím myslím provolání, inkantace, zaklínání atp.

Pokračování článku