Komunikace s duchem mobilní sítě

Autor: | , 11. 09. 2009 | Komentáře: (8)

Chaosmagie a postmoderna

The chaos current manifests through the action of individual sorcerers. While sorcerers may combine for specific magickal purposes, the good of the one always outweighs the good of the many.

Z-Cluster

Olii’s tribute

Před časem mne Olii inspiroval k vytvoření specifické techniky, kterou jsem rozvinul v rámci Blasphemionu. Můžeme ji zařadit jak do urban šamanismu, magie chaosu i kyber magie (cyber magick) a eventuálně kamkoliv jinam chceme, důležité je jenom to, zda nám daný postup funguje či přináší nějaké zajímavé výsledky.

Současnou dobu a náš život v něm, ať chceme či nechceme, ovlivňuje telefonní síť. Ať už se bavíme o pevné lince a klasickém telefonu či mobilní síti. Drtivá většina z nás má mobilní telefon a používá ho. A co víc, pro spoustu lidí už telefon není jen telefonem, ale i diářem, mp3 přehrávačem, fotografickým přístrojem, databází jakýchkoliv informací nebo osobním počítačem. Z hlediska síly egregoru tedy můžeme směle prohlásit, že patří mezi jedny z nejsilnějších egregorů, které ovládají, ano toto slovo jsem zvolil uváženě, dnešní svět.

Pokračování článku

Překročení návyků

Autor: | , 11. 09. 2009 | Komentáře: (3)

Mystika

Návyky jsou ústředním činitelem fungování bytostných složek.

Mysl má návyk myslet,

tělo chtít rozličné smyslové vstupy,

a pokud Pozorující Princip není dostatečně přítomný, tak se

návykové procesy nezastavitelně rozvíjejí. Pokračování článku

Nirvána

Autor: | , 16. 08. 2009 | Komentáře: (10)

Mystika

Co je to „nirvána“?

„Nirvána“ znamená „vyhasnutí“. Vyhasnutí životního ohně, stravujícího plamene samsáry. Mnoho praktikujících si nirvánu vytyčuje jako svůj cíl, a provádějí různé meditační praxe. Ovšem mnoho praktikujících si také neuvědomuje samu podstatu a povahu nirvány, a proto se jejich pokročilé praxe nesetkávají s žádoucím výsledkem – příčinou neustálého motání se v kruhu je tedy špatný náhled. Pokračování článku

Experimentální manifest bdělosti (část první)

Autor: | , 17. 05. 2009 | Komentáře: (13)

Mystika

Bdělost je pro mě stavem neustálé přítomnosti a pozornosti za úplného vnitřního uvolnění.

Tři podmínky pro dosažení a rozvíjení bdělosti:

  1. Jsem neustále přítomen v každém okamžiku svého konání a myšlení,
  2. naprostá vnitřní uvolněnost,
  3. neexistence minulosti, budoucnosti ani přítomnosti.

Pokračování článku

Postmoderní magické směry II. pol. 20. století

Autor: | , 14. 04. 2009 | Bez komentářů

ZeroCatchers

  • THELEMA – 1904 – „made by“ Aleister CROWLEY
  • MAAT magie – 1975 – by Sor. NEMA
  • CHAOS magie – 1978 -by Peter J. CARROLL & Ray SHERWIN
  • CYBER magie – 1987 – by Frater U.D.

To nové, co se vylíhlo na poli magie po 2. světové válce, více nebo méně vychází a navazuje na to, co zasadil Crowley a zalévali jeho nástupci v O.T.O. nebo kdekoliv jinde pod praporem se jménem THELEMA. Aby nám tedy souvislosti 20. století byly aspoň trošku jasné, musím začít na jeho začátku.
Za určitě delší zmínku by stálo prozkoumání celého historického kontextu toho vskutku „magického“ období přelomu století, protože ať se podíváme kterýmkoli směrem, vidíme opravdu veliké převeliké bublání, kvašení a vření… a všude propukající změny, změny, změny. (Filosofie: existencialismus, fenomenologie. Medicína: zejména psychologie. Umění: impresionismus. Všechny exaktní vědy: fyzikou, biologií, paleontologií, etnologií přinejmenším počínaje…). Je třeba to zmínit, neboť tohle všechno mělo na vědo-mila Crovleyho pochopitelný vliv, a skrze něj – coby „proroka“ – na celou post-Crowleyoánskou magii. (Vždyť, užijeme-li jeho slov, ta je jen vulgárnějším označením pro vědu).

Pokračování článku

Kritika Chaosmagie

Autor: | , 14. 04. 2009 | Bez komentářů

ZeroCatchers

Úvodem

Když bych měl říci, jakou chaosmagii to vlastně chci kritizovat, řekl bych, že tu, kterou jsem viděl v roce 2007 (a částečně i 2005 a 2006) v Čechách a na Moravě, a na které jsem se částečně i sám podílel, čímž jsem se tedy dopouštěl toho (a přispíval k tomu u jiných), co dnes vesměs kritizuji. Pokusím se zde projít jednotlivými problémy a ukázat, jak by měly být podle postmoderní filozofie (dále jen PF) řešeny. Pro větší přehlednost se pokusím dokreslovat problematiku jednoho problému jeho uvedením do souvislostí s jinými.
Pokračování článku

další »