Štítek: poznání


Moudrost a profanace

Autor: | , 13. 07. 2010 | Komentář: (1)

Mystika

Namalovaný obraz není to nejcennější. Schopnost malovat ano. — Gustav Meyrink, cit. Roman Mandys

Hodnota jakékoli zkušenosti včetně tzv. „vrcholného zážitku“ či „záblesku osvícení“ není jen v zážitku-jako-takovém, ale především v jeho moudrém uchopení. Nelze říct, že zážitek jako takový je bezcenným. Může jej ale být využito jak k osvobození se z dosavadních klamů, tak i k namotání se do nových klamů či přispění k všeobecnému zmatku ve vnějším světě.

Pokračování článku

Tyranem nebo bódhisattvou?

Autor: | , 04. 07. 2008 | Komentáře: (3)

Mystika

S osobnostním vývojem se pojí nárůst zkušeností, moudrosti a charismatu. Jednou tak takový Adept Poznání s překvapením zjistí, že ačkoli se ve vší skromnosti sám nepovažuje za nikterak osvíceného a schopného, druhým tak již může začít připadat. Posluchač pak začíná vyslovené myšlenky někdy více, někdy méně kriticky přijímat jako rady moudřejšího. Někdo si dokonce spontánně začne dělat výpisky toho, co považuje za přínosné či obohacující. Jak si dát pozor, aby pokornému a skromnému Adeptu brzy nenarostla pýcha, pocit velké moci a vlastní důležitosti?

Pokračování článku

Cesta k poznání aneb Magic(k) is for lamerz

Autor: | , 03. 03. 2008 | Bez komentářů

Magie

Hloupý titulek. Anglicky, s hnusným „z“ na konci, a ještě aby si člověk vybíral, jestli chce magic nebo magick. Fuj.

Zamyslete se ovšem nad tím, jak byste podobně akční a údernou hlášku napsali v češtině.

Ale o tomhle tento text vůbec není.

Tedy, je.

Ale není o rozebírání titulku, proč je anglicky, ale o skutečně nejhlubším smyslu jeho obsahu. Podívejme se tedy na exoterní i esoterní aspekty tohoto tvrzení. Pro obhajobu bude nezbytně nutné vypůjčit si odbornou terminologii, a to z oblasti počítačů. Samozřejmě anglicky. Základem nejsrozumitel­nějších metafor je IT hantýrka, praxí to ověřená věc. Vysypat buffer a promazat cache je lepší než meditovat. Óm.

Pokračování článku