Štítek: jóga


Nirvikalpa samadhi a sahaja samadhi

Autor: | , 03. 02. 2010 | Komentáře: (2)

Mystika

Rozdíl mezi nirvikalpa samadhi a sahaja samadhi  je v (ne)zavření očí.

Johny

Tyranem nebo bódhisattvou?

Autor: | , 04. 07. 2008 | Komentáře: (3)

Mystika

S osobnostním vývojem se pojí nárůst zkušeností, moudrosti a charismatu. Jednou tak takový Adept Poznání s překvapením zjistí, že ačkoli se ve vší skromnosti sám nepovažuje za nikterak osvíceného a schopného, druhým tak již může začít připadat. Posluchač pak začíná vyslovené myšlenky někdy více, někdy méně kriticky přijímat jako rady moudřejšího. Někdo si dokonce spontánně začne dělat výpisky toho, co považuje za přínosné či obohacující. Jak si dát pozor, aby pokornému a skromnému Adeptu brzy nenarostla pýcha, pocit velké moci a vlastní důležitosti?

Pokračování článku