Logická argumentace v metafyzických světech

Autor: | , 23. 07. 2012 | Bez komentářů

Chaosmagie a postmoderna

Lze „logicky“ argumentovat a polemizovat nad koncepty o metafyzických fenoménech? Jistě se můžeme minimálně zřeknout ad hominem útoků na osobu pisatele. Ale jinak se mi zdá, že plodnou argumentačně-intelektuální platformu můžeme vybudovat jen u věcí „vědeckých“, které k poznatkům dospívají pomocí vytváření testovatelných a falzifikovatelných hypotéz, prováděním experimentů a formulací teorií a predikcí, očekávaje, že když ne dnes, tak někdy v budoucnu se objeví „černá labuť„, která teorii vyvrátí, resp. naznačí maximální možnou míru zobecnitelnosti dosavadní teorie a vytyčí, jaké fenomény už dosavadní teorie vysvětlit ani předpovědět uspokojivě nedokáže. Veškeré argumentační výpady i experimenty pokoušející se teorii zpochybnit jsou zcela žádoucí a obecně přijímané ve vědecké obci.

Pokračování článku

Uzavřít se vůči zkaženému světu?

Autor: | , 07. 07. 2012 | Komentáře: (12)

Mystika

Skupina kolem nauky Květoslava Minaříka nedávno na jedné své diskusi na Facebooku řešila, jestli má diskusní platforma být viditelná ne-členům, a vůbec jakou „politiku otevřenosti“ praktikovat. Hodně tam rezonovaly postoje, které bych parafrázoval asi tak, že proti zkaženému a prohnilému světu je nutno se izolovat a v tom malém bezpečném uzavřeném světě si vytvořit bezpečné útočiště, kam není radno pouštět cizince, kteří by jen chtěli zneužít naivní otevřenosti a ukrást nám naši čistou nauku a naše osvícení. Je možné ukrást nauku a osvícení? Jaká jsou rizika toho, když sundáme záclony a necháme kolemjdoucí koukat na to, co v bytě děláme? Následuje rozšířený komentář, který jsem do diskuse vkládal a vybízím k zamyšlení a případně další diskusi již na obecnější úrovni než jen v kontextu Minaříka.

Pokračování článku