Pubmoot PFI v Brně

Autor: | , 25. 03. 2012 | Bez komentářů

Divinorum opět obnovuje pubmooty PFI. Každého čtvrt roku se tak pohané z Brna a okolí i ti co se o pohanství jen zajímají budou moci sejít, popít a popovídat na témata, která je zajímají. Brněnské pubmooty PFI jsou tu a vy se můžete zúčastnit dalšího pokračování druhý dubnový pátek a to v příslovečný pátek třináctého.

Pubmoot začíná 13. dubna v 19 hodin ve sklepním salónku šermířského klubu L.A.G. Přijďte si posedět, popít a popovídat a ukázat že i v Brně jsou pohané.

Jedna z cest, na níž provází Bílá Tygřice a Nefritový Drak, aneb o broskvi nesmrtelnosti trochu jinak

Autor: | , 16. 03. 2012 | Bez komentářů

Mystika

Tento článek začal vznikat při třídění a upřesňování mých poznámek o knize Vyučování Bílé Tygřice. Ač se tato kniha může na první pohled jevit až příliš populárně anebo povrchně, při bližším pohledu shledáme, že zajímavě využívá klasických taoistických kultivačních a alchymických technik. Téma vnitřní alchymistické kultivace u nás není příliš známé a proto si myslím, že si zaslouží trochu více pozornosti.

První část (obsažená v tomto článku) slouží jako úvod do tématu a snaží se čtenáři přiblížit stěžejní body a myšlenky z knih Hsi Laie Vyučování Bílé Tygřice a Vyučování Nefritového Draka. Sekta Bílých Tygřic a Nefritových Draků se zabývá uměními sebekultivace a vnitřní alchymie. V textu jsou uvedeny hlavní používané techniky.

Druhá část (příště) se hlouběji zabývá původním taoismem, jeho pohledem na nesmrtelnost a postupy používané k jejímu dosažení. Popisuji v ní postavu Západní královské matky a Nefritového císaře. V souvislosti s Nefritovým císařem uvádím i text „Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře“ a krátký komentář.

Pokračování článku