Štítek: taoismus


Taoismus a nesmrtelnost

Autor: | , 16. 04. 2012 | Komentář: (1)

Mystika

Ve druhé části textu, jehož první se jmenovala Učení bílé tygřice a nefritového draka, bych čtenáře ráda seznámila s vybranými aspekty klasické taoistické mytologie a mystiky, přímo či nepřímo se dotýkajících učení sekty Bílých Tygřic. Uvádím zde popis mytologické podoby Západní královské matky, která je z pohledu Tygřic klíčovou postavou a možným tématem meditací i uctívání. Mužským partnerem Západní královské matky je Nefritový císař, nejvyšší taoistické božstvo, významné a inspirující především pro praxi Nefritového Draka.

V souvislosti s Nefritovým císařem uvádím i text Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře převzatý ze stejnojmenné knihy Stuarta Alve Olsona. Tento text řazený do alchymistického taoismu má svou krásu a po seznámení se základní symbolikou není těžké jeho hlavním myšlenkám porozumět. Uvádím jej především proto, že poměrně výstižně shrnuje hlavní myšlenky taoistického pohledu na nesmrtelnost.

Pokračování článku

Jedna z cest, na níž provází Bílá Tygřice a Nefritový Drak, aneb o broskvi nesmrtelnosti trochu jinak

Autor: | , 16. 03. 2012 | Bez komentářů

Mystika

Tento článek začal vznikat při třídění a upřesňování mých poznámek o knize Vyučování Bílé Tygřice. Ač se tato kniha může na první pohled jevit až příliš populárně anebo povrchně, při bližším pohledu shledáme, že zajímavě využívá klasických taoistických kultivačních a alchymických technik. Téma vnitřní alchymistické kultivace u nás není příliš známé a proto si myslím, že si zaslouží trochu více pozornosti.

První část (obsažená v tomto článku) slouží jako úvod do tématu a snaží se čtenáři přiblížit stěžejní body a myšlenky z knih Hsi Laie Vyučování Bílé Tygřice a Vyučování Nefritového Draka. Sekta Bílých Tygřic a Nefritových Draků se zabývá uměními sebekultivace a vnitřní alchymie. V textu jsou uvedeny hlavní používané techniky.

Druhá část (příště) se hlouběji zabývá původním taoismem, jeho pohledem na nesmrtelnost a postupy používané k jejímu dosažení. Popisuji v ní postavu Západní královské matky a Nefritového císaře. V souvislosti s Nefritovým císařem uvádím i text „Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře“ a krátký komentář.

Pokračování článku