Téma: Chaosmagie a postmoderna


Logická argumentace v metafyzických světech

Autor: | , 23. 07. 2012 | Bez komentářů

Chaosmagie a postmoderna

Lze „logicky“ argumentovat a polemizovat nad koncepty o metafyzických fenoménech? Jistě se můžeme minimálně zřeknout ad hominem útoků na osobu pisatele. Ale jinak se mi zdá, že plodnou argumentačně-intelektuální platformu můžeme vybudovat jen u věcí „vědeckých“, které k poznatkům dospívají pomocí vytváření testovatelných a falzifikovatelných hypotéz, prováděním experimentů a formulací teorií a predikcí, očekávaje, že když ne dnes, tak někdy v budoucnu se objeví „černá labuť„, která teorii vyvrátí, resp. naznačí maximální možnou míru zobecnitelnosti dosavadní teorie a vytyčí, jaké fenomény už dosavadní teorie vysvětlit ani předpovědět uspokojivě nedokáže. Veškeré argumentační výpady i experimenty pokoušející se teorii zpochybnit jsou zcela žádoucí a obecně přijímané ve vědecké obci.

Pokračování článku

Magie a počítačové hry

Autor: | , 15. 11. 2010 | Komentáře: (6)

Chaosmagie a postmoderna

Tento článek se zabývá možným využitím PC her v magické praxi. Toto téma představuje poměrně okrajový směr a nelze jej pojímat jako hlavní součást magické praxe. Spíše jde o zajímavé zpestření pro ty z nás, kteří si občas rádi zahrají nějakou hru, mají nadhled a rádi experimentují.

Zároveň nejde ani o téma nové a revoluční, pro trochu kreativního člověka se vztahem k počítačům a magii není podobná myšlenka cizí a několik podobných článků už existuje. Účelem tohoto článku je poukázání na existenci těchto technik a zachycení několika málo možností z velmi široké škály cyber magie. Jestliže bude článek lehkou inspirací pro vlastní praxi čtenářů, splnil svůj účel.

Pokračování článku

Kia, jeho mýtus, kosmologie a symbolika dle Austina Osmana Sparea a jeho následovníků

Autor: | , 18. 04. 2010 | Komentáře: (2)

Chaosmagie a postmoderna

„Čím méně je o o Kia řečeno, tím méně je nejasné.“
— Austin Osman Spare, Kniha rozkoše

Kenneth Grant ve svých Kultech stínu charakterizuje Spareův pojem Kia jako odtělesněné atmosférické Já, symbolizované okem, a komplement Zosův. Zos je naopak zobrazen jako ruka, poněvadž má zosobňovat tělo. Sám Spare občas používal pseudonym Zos vel Thanatos a svou nauku o sjednocení těchto dvou protikladných forem označil jako Kult Zos-Kia.

Část Spareovy praxe, zejména sigila a pozice smrti, představuje v současné době stěžejní prvek postmoderní magie. Spareova kosmologie sama o sobě však nabízí mnohem více, než snadné návody k použití – prostřednictví obtížněji uchopitelné kosmologie a téměř až gnostických vizí. Není od věci zmínit, že tento obsah nebyl schopen pochopit ani Aleister Crowley, který Sparea jednou označil za „černého bratra“ = ztracenou duši.

Pokračování článku

Komunikace s duchem mobilní sítě

Autor: | , 11. 09. 2009 | Komentáře: (8)

Chaosmagie a postmoderna

The chaos current manifests through the action of individual sorcerers. While sorcerers may combine for specific magickal purposes, the good of the one always outweighs the good of the many.

Z-Cluster

Olii’s tribute

Před časem mne Olii inspiroval k vytvoření specifické techniky, kterou jsem rozvinul v rámci Blasphemionu. Můžeme ji zařadit jak do urban šamanismu, magie chaosu i kyber magie (cyber magick) a eventuálně kamkoliv jinam chceme, důležité je jenom to, zda nám daný postup funguje či přináší nějaké zajímavé výsledky.

Současnou dobu a náš život v něm, ať chceme či nechceme, ovlivňuje telefonní síť. Ať už se bavíme o pevné lince a klasickém telefonu či mobilní síti. Drtivá většina z nás má mobilní telefon a používá ho. A co víc, pro spoustu lidí už telefon není jen telefonem, ale i diářem, mp3 přehrávačem, fotografickým přístrojem, databází jakýchkoliv informací nebo osobním počítačem. Z hlediska síly egregoru tedy můžeme směle prohlásit, že patří mezi jedny z nejsilnějších egregorů, které ovládají, ano toto slovo jsem zvolil uváženě, dnešní svět.

Pokračování článku

Sérioví vrahovia z pohľadu okultizmu

Autor: | , 25. 10. 2008 | Komentáře: (2)

Chaosmagie a postmoderna

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

KLASIFIKÁCIA

Tradičná astrológia rozpoznáva sedem planetárnych síl. Odpoveď na otázku „Čo sú tieto planetárne sily?“ sa v každej epoche mení v závislosti od povahy epistémy skúmaného obdobia. Tak sú tieto sily v priebehu dejín definované mytologicky, religiózne, mechanisticky a psychologicky. V tejto štúdii k nim prihliadame výhradne z psychologického hľadiska, odsúvajúc bokom všetky divinačné, mytologické a duchovné prvky astrologického diskurzu.

Pokračování článku

Poznámka k finálnej praxi

Autor: | , 12. 08. 2008 | Komentáře: (12)

Chaosmagie a postmoderna

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

Sklamaný všetkým a všetkými, hľadá mág vo vyprahnutej púšti svojho života brilianty šťastia. Aj keď vie, že záblesky ich jednotlivých plôšok sú chiméry. Neprestáva vo svojom hľadaní. Keď preskúma takmer úplne všetko – sféry pekelného klifotu i hebrejských nebies, multiverzum vlastného psychokozmu, astrálne sféry od lunárnej po plutónsku, možno zistí, že iba rozšíril svoju púšť. Vzdialil sa všetkému pozemskému a všetkým ľuďom. Nezostalo nič krásne, zmysluplné alebo vznešené. Trvá len prázdny chtíč, ním podnecovaná imaginácia a vôľa.

Pokračování článku

další »