Komunikace s duchem mobilní sítě

Autor: | , 11. 09. 2009 | Komentáře: (8)

The chaos current manifests through the action of individual sorcerers. While sorcerers may combine for specific magickal purposes, the good of the one always outweighs the good of the many.

Z-Cluster

Olii’s tribute

Před časem mne Olii inspiroval k vytvoření specifické techniky, kterou jsem rozvinul v rámci Blasphemionu. Můžeme ji zařadit jak do urban šamanismu, magie chaosu i kyber magie (cyber magick) a eventuálně kamkoliv jinam chceme, důležité je jenom to, zda nám daný postup funguje či přináší nějaké zajímavé výsledky.

Současnou dobu a náš život v něm, ať chceme či nechceme, ovlivňuje telefonní síť. Ať už se bavíme o pevné lince a klasickém telefonu či mobilní síti. Drtivá většina z nás má mobilní telefon a používá ho. A co víc, pro spoustu lidí už telefon není jen telefonem, ale i diářem, mp3 přehrávačem, fotografickým přístrojem, databází jakýchkoliv informací nebo osobním počítačem. Z hlediska síly egregoru tedy můžeme směle prohlásit, že patří mezi jedny z nejsilnějších egregorů, které ovládají, ano toto slovo jsem zvolil uváženě, dnešní svět.

Využití egregora

Využít egregora je ideální pro účely, které přímo souvisí s jeho polem působnosti: aby vám někdo zavolal, aby vám někdo nezavolal, aby vám vydržela baterka na mobilu … atd. Možnosti jsou.

Samozřejmě využití i pro jiné nekompatibilní cíle je možné, ale efektivita pochopitelně klesá.

Technika komunikace – příklad

Například potřebujete, aby Vám zavolal známý. Zvolím vhodnou silovou větu: "Jan mi dnes volá ohledně paintballu."

Osobně se mi osvědčilo, když nepoužíváte svůj telefon a mobil vůbec. Mobilní telefony a telefony patřící někomu jsou totiž silně navázány na osobu majitele a tříští se tam efekt silného egregora.

Osobně preferuji užití telefonních automatů. Ideální je, když je automat umístěn na místě, kam se nám vyloženě nechce jít (mosty, metra, podchody, velká vzdálenost). Také doporučuji se obléknout tak, jak byste byli oblečení na událost, kterou v silové větě požadujete. Bude to pro Vás magický šat.

Na telefonu najdete každé písmeno přiřazené číslu, tedy z naší věty může vzniknout toto:

Jan mi dnes volá ohledně paintballu
526 64 3637 8652 6453363 7246822558

V tu chvíli, kdy vyrážíte (vhodně oblečeni) na cestu za duchem telefonní sítě, jste plně přesvědčení o úspěchu. Jdete si v podstatě jen "vyzvednout" svou splněnou vůli.

Zvednete sluchátko a pronesete větu ve formě (či podobné): "Volám tě skrze ducha Phoniela, přijď a splň má přání." Pro odborníky a zájemce, Phoniel je servitor, kterého jsme vytvořil čistě pro potřeby operací tohoto typu a dávám ho tímto k dispozici užití široké veřejnosti. Pomáhá vám ve všech případech práce s duchem telefonní sítě.

Poté vytočíte číslo, které vám vygenerovala vaše silová věta a po zaznění čehokoliv ve sluchátku (což je potvrzení spojení s duchem) pronesete svou větu a zavěsíte.

Poté se vrátíte domů s pocitem dobře vykonané práce.

Přeji příjemné telefonování.