Štítek: chaosmagie

Chaosmagie je škola moderní magické tradice, která zdůrazňuje pragmatické použití systémů víry a vytváření nových a neortodoxních metod.


Jádro chaos magie je konání

Autor: | , 28. 06. 2012 | Bez komentářů

ZeroCatchers

Když jsem před pár dny odpovídal jednomu zájemci o chaos magii na dotaz stran praxe, z jeho otázky jsem pochopil, že chápání chaos magie je stále laickou a poloodbornou veřejností nedostatečné. Otázka zněla, jestli může ve svém sigilickém obřadu udělat ještě jednu operaci s určitým zpoždění. Aby se tím nezprotivil zásadě zapomínání sigilií. Schválně, napadá vás, co je na tom dotazu špatně? Pokračování článku

O vnímání různých systémů

Autor: | , 01. 08. 2010 | Komentáře: (40)

ZeroCatchers

Arcanis na svém webu publikoval článek odrážející postmoderní přístup k realitě:

Podle mě neexistuje žádná absolutní pravda, která by platila universálně. Mám k tomu důvody. Předpokládejme na chvíli, že existuje svět, vesmír, realita, která nějak vypadá. Pojem pravda určuje, zda je něco ve shodě s realitou. Pojem lež zase něco, co by označovalo, že to tak není. Například kdyby někdo řekl o kulatém jablku, že je hranaté, řeklo by se, že to je lež, kdežto kulaté jablko je pravda.

Pokračování článku

Nic není pravda a vše je dovoleno

Autor: | , 11. 06. 2010 | Bez komentářů

ZeroCatchers

Chaos-magie nenahlíží přání, touhy a víru jako cíl kterého má být dosaženo, ale jako nástroj k tvoření řetězce kauzalit (následků). Tímto postojem čelíme strašlivé svobodě v rámci které NIC NENÍ PRAVDA A VŠE JE DOVOLENO. Tedy nelze se spoléhat na žádné jistoty a přitom následky mohou být strašlivé. Smích zdá se být tou jedinou obranou před uvědoměním si toho, že člověk a jeho ego vlastně v podstatě neexistují.

Peter J. Caroll, Principia Chaotica

Magické zaklínadlo mladých a progresivních chaos magiků a chaos magiček (Hallowed is the Soror F. F. L.). Věčná výmluva těch, kteří chtějí být frikulíny moderní spirituality, aby nemuseli dělat nic, vědět nic a nemít výsledky. Co to ale pro nás tedy znamená?

Pokračování článku

Kia, jeho mýtus, kosmologie a symbolika dle Austina Osmana Sparea a jeho následovníků

Autor: | , 18. 04. 2010 | Komentáře: (2)

Chaosmagie a postmoderna

„Čím méně je o o Kia řečeno, tím méně je nejasné.“
— Austin Osman Spare, Kniha rozkoše

Kenneth Grant ve svých Kultech stínu charakterizuje Spareův pojem Kia jako odtělesněné atmosférické Já, symbolizované okem, a komplement Zosův. Zos je naopak zobrazen jako ruka, poněvadž má zosobňovat tělo. Sám Spare občas používal pseudonym Zos vel Thanatos a svou nauku o sjednocení těchto dvou protikladných forem označil jako Kult Zos-Kia.

Část Spareovy praxe, zejména sigila a pozice smrti, představuje v současné době stěžejní prvek postmoderní magie. Spareova kosmologie sama o sobě však nabízí mnohem více, než snadné návody k použití – prostřednictví obtížněji uchopitelné kosmologie a téměř až gnostických vizí. Není od věci zmínit, že tento obsah nebyl schopen pochopit ani Aleister Crowley, který Sparea jednou označil za „černého bratra“ = ztracenou duši.

Pokračování článku

Komunikace s duchem mobilní sítě

Autor: | , 11. 09. 2009 | Komentáře: (8)

Chaosmagie a postmoderna

The chaos current manifests through the action of individual sorcerers. While sorcerers may combine for specific magickal purposes, the good of the one always outweighs the good of the many.

Z-Cluster

Olii’s tribute

Před časem mne Olii inspiroval k vytvoření specifické techniky, kterou jsem rozvinul v rámci Blasphemionu. Můžeme ji zařadit jak do urban šamanismu, magie chaosu i kyber magie (cyber magick) a eventuálně kamkoliv jinam chceme, důležité je jenom to, zda nám daný postup funguje či přináší nějaké zajímavé výsledky.

Současnou dobu a náš život v něm, ať chceme či nechceme, ovlivňuje telefonní síť. Ať už se bavíme o pevné lince a klasickém telefonu či mobilní síti. Drtivá většina z nás má mobilní telefon a používá ho. A co víc, pro spoustu lidí už telefon není jen telefonem, ale i diářem, mp3 přehrávačem, fotografickým přístrojem, databází jakýchkoliv informací nebo osobním počítačem. Z hlediska síly egregoru tedy můžeme směle prohlásit, že patří mezi jedny z nejsilnějších egregorů, které ovládají, ano toto slovo jsem zvolil uváženě, dnešní svět.

Pokračování článku

Postmoderní magické směry II. pol. 20. století

Autor: | , 14. 04. 2009 | Bez komentářů

ZeroCatchers

  • THELEMA – 1904 – „made by“ Aleister CROWLEY
  • MAAT magie – 1975 – by Sor. NEMA
  • CHAOS magie – 1978 -by Peter J. CARROLL & Ray SHERWIN
  • CYBER magie – 1987 – by Frater U.D.

To nové, co se vylíhlo na poli magie po 2. světové válce, více nebo méně vychází a navazuje na to, co zasadil Crowley a zalévali jeho nástupci v O.T.O. nebo kdekoliv jinde pod praporem se jménem THELEMA. Aby nám tedy souvislosti 20. století byly aspoň trošku jasné, musím začít na jeho začátku.
Za určitě delší zmínku by stálo prozkoumání celého historického kontextu toho vskutku „magického“ období přelomu století, protože ať se podíváme kterýmkoli směrem, vidíme opravdu veliké převeliké bublání, kvašení a vření… a všude propukající změny, změny, změny. (Filosofie: existencialismus, fenomenologie. Medicína: zejména psychologie. Umění: impresionismus. Všechny exaktní vědy: fyzikou, biologií, paleontologií, etnologií přinejmenším počínaje…). Je třeba to zmínit, neboť tohle všechno mělo na vědo-mila Crovleyho pochopitelný vliv, a skrze něj – coby „proroka“ – na celou post-Crowleyoánskou magii. (Vždyť, užijeme-li jeho slov, ta je jen vulgárnějším označením pro vědu).

Pokračování článku

další »