Nic není pravda a vše je dovoleno

Kategorie: (Revue Symposion, ZeroCatchers) od autora Cody, 11. 06. 2010

Seznam štítků :

Chaos-magie nenahlíží přání, touhy a víru jako cíl kterého má být dosaženo, ale jako nástroj k tvoření řetězce kauzalit (následků). Tímto postojem čelíme strašlivé svobodě v rámci které NIC NENÍ PRAVDA A VŠE JE DOVOLENO. Tedy nelze se spoléhat na žádné jistoty a přitom následky mohou být strašlivé. Smích zdá se být tou jedinou obranou před uvědoměním si toho, že člověk a jeho ego vlastně v podstatě neexistují.

Peter J. Caroll, Principia Chaotica

Magické zaklínadlo mladých a progresivních chaos magiků a chaos magiček (Hallowed is the Soror F. F. L.). Věčná výmluva těch, kteří chtějí být frikulíny moderní spirituality, aby nemuseli dělat nic, vědět nic a nemít výsledky. Co to ale pro nás tedy znamená?

V první řádě se jedná o výzvu k téměř absolutní nedogmatičnosti. Tedy nic by pro vás nemělo být nekritizovatelné a akceptovatelné jen proto, že to někdo před pár stovkami/desítkami let/včera  tvrdil. Třeba i to, že je Bůh. Ale pozor, výše zmíněné tvrzení by mělo být zpětně uplatňovatelné také samo na sebe. Tedy: “Nic není pravda, vše je dovoleno, tedy i tvrdit, že není pravdou, že nic není pravda a vše je dovoleno.” Takže ten Bůh může vlastně klidně BÝT.

Může být tedy pravdou i to, že je něco pro vás velmi pravdivé a velmi dogmatické, odmítáte o tom pochybovat. No, začíná to být trochu chaos, co? Zkusím to lépe vysvětlit. Magická část v té větě je “pro vás”. Magie chaosu primárně prosazuje vlastní realizaci, vlastní úspěchy a výsledky a flexibilitu. Což tedy znamená, pokud pro vás bude realizací nějaké dogma, třeba to, že existuje velký “De Švorc” a modlitby k němu pomáhají, držte se svého dogmatu, když to přináší úspěchy. Nicméně velice pečlivě se ujistěte, že toto dogma je opravdu vaše a vytvořili jste ho nebo přejali pro vaše vlastní účely a úspěchy.

Tedy z této jediné věty můžeme vyvodit následující:

  • zásada nedogmatičnosti
  • zásada flexibilnosti
  • zásada subjektivity
  • zásada funkčnosti

A to, velmi zjednodušeně můžeme nazvat základními esencemi magie chaosu. Jen nezapomínejte, že magie chaosu není systém, ale přístup k magii. A hlavně … může to být taky úplně jinak, protože nic není pravda a vše je dovoleno.