Užitečné mapy pro 21. století: Klasifikace spirituálních zkušeností

Autor: | , 15. 08. 2010 | Komentáře: (12)

Magie

Je možné třídit spirituelní zkušenosti podle nějakých kritérií a měřítek?
Nebo se jedná o ukázku fachidiotismu, nazývaného také duchovní inženýrství?

Po pravdě se domnívám, že na zákonitosti duchovních zkušeností lze pohlížet z hlediska jistých společných rysů a zastávám též názor, že pro mága (označení pro obě pohlaví) je schopnost abstrahovat a porovnávat jednu zkušenost se druhou nezbytná, dokonce ji snad i můžeme považovat za součást toho, co jej činí mágem – tedy někým, kdo může s těmito zkušenostmi manipulovat a záměrně je vyvolávat. Úsilí popisovat své zkušenosti bychom tedy měli podstupovat i za tu cenu, že se při stanovení těchto vysledovaných „škatulek“ dopustíme chyb či jistých nepřesností. Nezapomínejme, že diagramy a grafy jsou pouze čáry na papíře, mapy, jejichž účelem je co možná nejlépe vystihnout cílové území.

Pokračování článku

O vnímání různých systémů

Autor: | , 01. 08. 2010 | Komentáře: (40)

ZeroCatchers

Arcanis na svém webu publikoval článek odrážející postmoderní přístup k realitě:

Podle mě neexistuje žádná absolutní pravda, která by platila universálně. Mám k tomu důvody. Předpokládejme na chvíli, že existuje svět, vesmír, realita, která nějak vypadá. Pojem pravda určuje, zda je něco ve shodě s realitou. Pojem lež zase něco, co by označovalo, že to tak není. Například kdyby někdo řekl o kulatém jablku, že je hranaté, řeklo by se, že to je lež, kdežto kulaté jablko je pravda.

Pokračování článku