Štítek: úvaha


Náhled na pohanství v ČR

Autor: | , 13. 06. 2010 | Komentáře: (60)

Pohanství a šamanismus

Pohanství, nebo chcete-li novopohanství, má sice v Čechách a na Moravě už jisté jméno a tradice sahá až na počátek 90. let 20. století, ale příliš se o něm neví. Obzvláště ve spirituálně natolik roztříštěných Čechách. Najdete zde tzv. ateisty, kteří nepřiznají svoji vlastní spiritualitu, protože “co by tomu řekli lidi”. Najdete zde fanatické a nebezpečné katolíky typu pana V. Kodeta, který vymítá démony moderní hudby a homeopatie. Pak tu najdete hordu Asátrů, z nichž nemalá část se kdysi profilovala jako příslušníci ultrapravicového proudu. Pak různé uberpozitiv andělíčkáře a reikisty, kteří si pohanství přihodí jako volitelný doplněk svého duchovního eintopfu. Samozřejmě nacházíme i pár wiccanů, kteří vám ale nic neřeknou, protože je to otázka x-tého na entou stupně zasvěcení. Ano a pak tu jsou druidové. Někteří z nich dokonce převibrovávají Zemi, aby ji připravili na rok 2012. Taky máme temné pohany – dost často opět inklinují k severské mytologii. A magikové? Ano, je tu Horev, který měl problémy s Univerzalií, která mu přespekulovala doménu. A neměli bychom zapomínat na Grimoar.cz, na trůn akademického magična o kterém jsem četl jeden hodně suchý vtip. A určitě jsem na spoustu jiných skupin a směrů zapomněl. Jak se v tom má člověk vyznat? A jak může tušit co je to pohanství?

Pokračování článku

Kritika Chaosmagie

Autor: | , 14. 04. 2009 | Bez komentářů

ZeroCatchers

Úvodem

Když bych měl říci, jakou chaosmagii to vlastně chci kritizovat, řekl bych, že tu, kterou jsem viděl v roce 2007 (a částečně i 2005 a 2006) v Čechách a na Moravě, a na které jsem se částečně i sám podílel, čímž jsem se tedy dopouštěl toho (a přispíval k tomu u jiných), co dnes vesměs kritizuji. Pokusím se zde projít jednotlivými problémy a ukázat, jak by měly být podle postmoderní filozofie (dále jen PF) řešeny. Pro větší přehlednost se pokusím dokreslovat problematiku jednoho problému jeho uvedením do souvislostí s jinými.
Pokračování článku

Zamyšlení o šamanismu

Autor: | , 13. 10. 2008 | Bez komentářů

Pohanství a šamanismus

Před nedávnem jsem byl požádán, abych taky napsal něco na Symposion. Ačkoli mi teorie dělá trochu problémy v životě, pokusil jsem se ujasnit si, co vlastně hledám, a čím se zabývám. Toto je tedy článek, který jsem sestavil hlavně pro sebe, jako seznam věcí, které je třeba si ověřit a zopakovat, zda jsem na něco nezapomněl. Věřím, že toto opakování může někomu pomoci zamyslet se podobně jako já nad tím, na čem stavím své předpoklady a jestli není vhodné přehodnotit systém, hodnoty nebo postupy. Pokračování článku

Prosté pojednání o vstupu do světa magického

Autor: | , 01. 02. 2008 | Komentáře: (20)

Magie

Magie. Jedno slovo. Pět písmen. Trochu zprofanované, nemyslíte? Již přichází Gandalf, Harry Potter a jiní slovutní mágové, kteří na nás útočí se svými ohnivými koulemi a drtivými kouzly z filmového plátna a knih, kde bojují proti kohortám temných Voldemortů a Sauronů. Za nimi s ústy plnými reinkarnace a karmy duchovní guruové dálného východu. Sekundují jim čeští ultrapositivní „sluníčkáři“ s certifikátem rozličných kurzů od reiki počínaje až po sběrače Karikových diplomů, absolventů seminářů Modrá Alfa, Psypos nebo Zlatá mysl. S přezíravým pohledem je zpoza rohu sledují různí sektáři, kteří mají svého instantního boha.

A všemu se směje starý prasák Crowley který si v jednom z mnoha předpeklí zrovna střihnul jednu dávku heroinu a se svými šarlatovými děvkami a homosexuálními partnery si právě rozdává partičku šachu. Smutně v rohu posedává Ota Griese a odmítá nabídku Pavla Kohouta na odkoupení písečných lyží. Franta od Kabeláků si v koutku recituje a starý Eliphas se snaží vechny zaujmout tisíckrát ohraným příběhem.

Mágové, mystici, guruové, hermetici. Reikisté, sluníčkáři, sektáři. Každý má jinou cestu a zpravila opovrhují tou druhou skupinou. Ale tohle všechno až poté co se rozhodnou pro svou Cestu. Každému vyhovuje něco jiného. Někomu moderní magie, někomu pohanství, někdo je zapřísáhlý mystik někdo vidí smysl života v reiki. A ačkoliv se to nezdá, toto krátké zamyšlení je právě o tom, jak najít svou cestu. Svou cestu, která je magická od začátku do konce.

Pokračování článku

Několik otázek

Autor: | , 01. 02. 2008 | Komentář: (1)

Magie

V následující úvaze bych chtěl nahlédnout do „magické kuchyně“ a zapolemizovat nad několika zajímavými fenomény v této oblasti. Hned z úvodu bych rád upozornil, že se jedná o pohled omezený a subjektivní, a tedy by mu neměla být vyčítána přílišná nekompletnost či nedostatek nadhledu.

Potenciální nedostatky tohoto textu jsou tyto:

  1. Autorem textu je člověk, který byl „nakažen duchovnem“ teprve před nějakým tím rokem a půl, což obnáší doposud poněkud omezený rozhled v jednotlivých duchovních systémech, stejně jako nejspíše omezenější praktické zkušenosti v poměru s některými čtenáři.
  2. Pro vyčerpávající zpracování níže nastolených otázek je rozsah jednoho článku poněkud omezený a pro takový rozbor by byla vhodnější spíše nějaká tlustá monografie. Alespoň mají studenti religionistiky a filosofie na filosofických fakultách zajímavé náměty, o čem vést rozpravu ve svých diplomových pracích :)

Nyní tedy k samotným otázkám, které jsem si položil.

Pokračování článku