Kia, jeho mýtus, kosmologie a symbolika dle Austina Osmana Sparea a jeho následovníků

Autor: | , 18. 04. 2010 | Komentáře: (2)

„Čím méně je o o Kia řečeno, tím méně je nejasné.“
— Austin Osman Spare, Kniha rozkoše

Kenneth Grant ve svých Kultech stínu charakterizuje Spareův pojem Kia jako odtělesněné atmosférické Já, symbolizované okem, a komplement Zosův. Zos je naopak zobrazen jako ruka, poněvadž má zosobňovat tělo. Sám Spare občas používal pseudonym Zos vel Thanatos a svou nauku o sjednocení těchto dvou protikladných forem označil jako Kult Zos-Kia.

Část Spareovy praxe, zejména sigila a pozice smrti, představuje v současné době stěžejní prvek postmoderní magie. Spareova kosmologie sama o sobě však nabízí mnohem více, než snadné návody k použití – prostřednictví obtížněji uchopitelné kosmologie a téměř až gnostických vizí. Není od věci zmínit, že tento obsah nebyl schopen pochopit ani Aleister Crowley, který Sparea jednou označil za „černého bratra“ = ztracenou duši.

Přihlédneme-li k interpretaci Spareovy magické praxe Kennethem Grantem, jež je nezbytným doplňkem z důvodu nedostatku jiných zdrojů, Crowley byl z nepochopitelného důvodu  popuzen zejména stěžejní technikou, sebeláskou, která má dle Sparea kultivovat a povznášet mágovu duši. Podle názoru doktora S. Flowerse Kenneth Grant tuto praxi chápe jako LHP (left-hand-path, cesta levé ruky), neboť se jedná o použití sexuální energie za účelem ovládnutí neviditelných světů a jejich obyvatel.

Aby si čtenář učinil vlastní názor, nakolik Crowley a Grant vkládali do Spareovské filosofie své vlastní obsahy, vybírám stručně a ve formě poznámek několik Spareových vlastních charakteristik Kia a idejí sebelásky.

Základní symbolika a charakteristika Kia

Symbol: oko

Polarita: ženská/neutrální (ani-ani), (používá se sice rod střední „to Kia“, ale oko je spojováno se ženskou podstatou)

Aktivita: pasivní

Vtělení: nemá, KIA je netělesné/hmota=kondenzované KIA

Opozitum a komplement: Zos (tělo)

Spareova „koncentrovaná“ kosmologie a gnóze:

 • Kia je absolutní svoboda
 • Kia je prvotní síla  (ain sof, tao)
 • Kia tvoří univezální já  (self)
 • Kia je i není, je „ani-ani“ (neither-neither)
 • Kia kondenzovalo samo sebe a stalo se hmotou  (vtělením), poněvadž bylo znuděno monotónní existencí
 • živoucí stvoření tvoří senzorické orgány Kia, které skrze ně vnímá
 • fyzické univerzum bylo stvořeno touhou Kia po sebelásce
 • vůlí Kia je sebeláska
 • nejvyšším účelem existence vědomé lidské bytosti je generovat radostné zkušenosti (krédo: „Milujeme Kia prostřednictvím sebelásky!“)
 • dle Spareova pochopení koncepce psychoanalýzy je sídlem sebelásky Kia nevědomí, běžné vědomí je naopak naučeno sebelásku ignorovat (potlačovat) prostřednictvím strukturování (koncepcí)
 • v širším pojetí je Kia totožno s nevědomím
 • materiální svět je v širším pojetí totožný s vědomím
 • Spare odhaluje propojení mezi jedincem a Kia, které v této souvislosti reprezentuje realitu
 • ke hlubším rovinám práce s Kia vedou elementární automatismy, neboli atavismy
 • psychické atavismy jsou sebe-uvědoměním si Kia
 • s každým lidským uvědoměním si atavismu získává Kia širší poznání materiálního světa (vědomí)

Doplňující charakteristika Kia dle Petera J. Carrolla:

 • dualita Kia-Bafomet (Bafomet je v tomto případě modifikovaným Zosem)
 • Kia je součástí ega, druhá součást je sebeobraz (obraz lidského já)
 • vědomí tvoří rozhraní mezi Kia a myslí

Literatura:

 1. Peter J. Carroll: Liber Null a Psychonaut
 2. Stephen E. Flowers, Ph.D.: Lords of The Left Hand-Path
 3. Kenneth Grant: Images and Oracles of Austin Osman Spare
 4. Kenneth Grant: Cults of the Shadow
 5. Austin Osman Spare: Book of Pleasure (Self-Love)