Překročení návyků

Autor: | , 11. 09. 2009 | Komentáře: (3)

Návyky jsou ústředním činitelem fungování bytostných složek.

Mysl má návyk myslet,

tělo chtít rozličné smyslové vstupy,

a pokud Pozorující Princip není dostatečně přítomný, tak se

návykové procesy nezastavitelně rozvíjejí.

A tak mysl tenduje k rozptýlenosti a mnohosti věcí (papañca) a to dokonce přesto,že z minulosti už tu jsou jasné poznatky, že Blaženost vzniká přítomností Vnitřního Ticha a nikoliv ztrácením se v rozmanitosti.

Pouze kontinuita bdělosti prameníci z rozvinutého vnitřního ticha zajišťuje okamžité rozpouštění vznikajících procesů mysli i nutkání těla ve všeprostupujícím vnitřním tichu,

a to již v samém okamžiku jejich vznikání.