Logická argumentace v metafyzických světech

Autor: | , 23. 07. 2012 | Bez komentářů

Lze „logicky“ argumentovat a polemizovat nad koncepty o metafyzických fenoménech? Jistě se můžeme minimálně zřeknout ad hominem útoků na osobu pisatele. Ale jinak se mi zdá, že plodnou argumentačně-intelektuální platformu můžeme vybudovat jen u věcí „vědeckých“, které k poznatkům dospívají pomocí vytváření testovatelných a falzifikovatelných hypotéz, prováděním experimentů a formulací teorií a predikcí, očekávaje, že když ne dnes, tak někdy v budoucnu se objeví „černá labuť„, která teorii vyvrátí, resp. naznačí maximální možnou míru zobecnitelnosti dosavadní teorie a vytyčí, jaké fenomény už dosavadní teorie vysvětlit ani předpovědět uspokojivě nedokáže. Veškeré argumentační výpady i experimenty pokoušející se teorii zpochybnit jsou zcela žádoucí a obecně přijímané ve vědecké obci.

Ale co dělat se všemi duchovními systémy, kde není žádný prostor pro jejich vyvrácení? Počínaje klasickou psychoanalýzou a konče všemi dalšími systémy, co si nárokují vysvětlovat všechno jsoucí, jakož i prvotní původ všeho jsoucího?. Oblíbenou je argumentace „vlastní zkušeností“. Ale ty zkušenosti jsou naindukované i interpretované optikou systému, který dotyčný zrovna zastává.

  • Věřím v koncepty posvátné geometrie? Pak všechno vysvětlím pomocí hvězdného čtyřstěnu, mer-ka-by, květu života, platónských těles a zlatého řezu.
  • Věřím v učení Ježíše Krista? Pak v Novém zákoně najdu odpověď na všechno. Nebo ještě lépe, „spolehlivost Bible tu je bez ohledu na to, jestli tomu věříte nebo ne. Vaše přesvědčení nepodporuje její spolehlivost a vaše nedůvěra rovněž ne“.
  • Věřím v pravdivost Buddhových Čtyř ušlechtilých pravd a patičča-samuppáda? Pak pomocí těchto matic vysvětlím vývoj jakéhokoli procesu.
  • Věřím v psychoanalýzu? Pak všude najdu falické symboly, symbolické vyjádření nevědomých tužeb a obranné mechanismy.
  • Věřím v Marxův třídní boj? Pak jím vysvětlím všechny systémové problémy kapitalismu.
  • Věřím v neoliberální ekonomii? Pak mám jazyk, kterým ospravedlním všechny současné problémy kapitalismu a dokážu, že potřebujeme ještě více kapitalismu, abychom je konečně překonali, případně dokážu, že tyto problémy tu byly jsou a budou, a je potřeba se s tím smířit. Že konkurence je dobrá pro rychlou evoluci, atd. (K tomu se hodí teze sociobiologie = evoluční psychologie).

Znamená to snad, že fragmentární „věda“ je lepší než nevyvratitelné metafyzické systémy? Ta věda, které se stále nepodařilo lidské utrpení ani trochu zmírnit, a její výsledky se využívají jak k páchání dobra, tak i zla?