Exorcismus v kulturách a dnešním světě

Autor: | , 01. 09. 2010 | Komentáře: (3)

Magie

Exorcismus je pro křesťanské církve velmi kontroverzním tématem. Ačkoli velké církevní kolosy jako Římskokatolická nebo Pravoslavná církev exorcismus berou jako součást své praxe a svého práva, většina protestantských církví exorcismus a existenci Ďábla neuznává.

Pokračování článku

Užitečné mapy pro 21. století: Klasifikace spirituálních zkušeností

Autor: | , 15. 08. 2010 | Komentáře: (12)

Magie

Je možné třídit spirituelní zkušenosti podle nějakých kritérií a měřítek?
Nebo se jedná o ukázku fachidiotismu, nazývaného také duchovní inženýrství?

Po pravdě se domnívám, že na zákonitosti duchovních zkušeností lze pohlížet z hlediska jistých společných rysů a zastávám též názor, že pro mága (označení pro obě pohlaví) je schopnost abstrahovat a porovnávat jednu zkušenost se druhou nezbytná, dokonce ji snad i můžeme považovat za součást toho, co jej činí mágem – tedy někým, kdo může s těmito zkušenostmi manipulovat a záměrně je vyvolávat. Úsilí popisovat své zkušenosti bychom tedy měli podstupovat i za tu cenu, že se při stanovení těchto vysledovaných „škatulek“ dopustíme chyb či jistých nepřesností. Nezapomínejme, že diagramy a grafy jsou pouze čáry na papíře, mapy, jejichž účelem je co možná nejlépe vystihnout cílové území.

Pokračování článku

O vnímání různých systémů

Autor: | , 01. 08. 2010 | Komentáře: (40)

ZeroCatchers

Arcanis na svém webu publikoval článek odrážející postmoderní přístup k realitě:

Podle mě neexistuje žádná absolutní pravda, která by platila universálně. Mám k tomu důvody. Předpokládejme na chvíli, že existuje svět, vesmír, realita, která nějak vypadá. Pojem pravda určuje, zda je něco ve shodě s realitou. Pojem lež zase něco, co by označovalo, že to tak není. Například kdyby někdo řekl o kulatém jablku, že je hranaté, řeklo by se, že to je lež, kdežto kulaté jablko je pravda.

Pokračování článku

Malé setkání u ohně

Autor: | , 20. 07. 2010 | Komentář: (1)

Dne 31.7.2010 ve večerních hodinách se uspořádá na Stránské skále malý oheň. V rámci programu se kromě oslavy letních dnů bude pořádat menší šamanský rituál a oslavení malé výpravy Divinora, která vyráží na Vltavu.

Připojte se k naší malé lokální akci a popřejte úspěch naší výpravě. Hudební nástroj je vítaný, dobrá nálada předpokladem, nějaký proviant s dobrým pitím příjemným vkladem.

Máte-li zájem se účastnit, kontaktujte mne (Corny.Drake(zavináč)gmail.com) a nebo se připojte k události na stránkách Divinora na FB.

Místo srazu je vstup do hlavní jeskyně, případně přesněji vstup do menší boční jeskyně nalevo od té hlavní, kde bude oheň, v 18:30. Organizační detaily viz komentář od Brozkeffa.

Moudrost a profanace

Autor: | , 13. 07. 2010 | Komentář: (1)

Mystika

Namalovaný obraz není to nejcennější. Schopnost malovat ano. — Gustav Meyrink, cit. Roman Mandys

Hodnota jakékoli zkušenosti včetně tzv. „vrcholného zážitku“ či „záblesku osvícení“ není jen v zážitku-jako-takovém, ale především v jeho moudrém uchopení. Nelze říct, že zážitek jako takový je bezcenným. Může jej ale být využito jak k osvobození se z dosavadních klamů, tak i k namotání se do nových klamů či přispění k všeobecnému zmatku ve vnějším světě.

Pokračování článku

Proč chci být mocný

Autor: | , 01. 07. 2010 | Komentáře: (9)

Magie

Každý, kdo předstírá, že se o magii nebo okultní vědy zajímá z jiných příčin, než je získání osobní moci, je hnusný pokrytec. [Anton Szandor LaVey]

Nedávno jsem dostal jednoduchou otázku: „Co bys vlastně chtěl?“ Jelikož jsem už toto téma několikráte promýšlel a považuji se za dosti vzdáleného od běžných lidských způsobů myšlení, odpověď byla nasnadě: MOC!

Pokračování článku

« předchozídalší »