Pohľad na vampírizmus

Autor: | , 02. 10. 2011 | Komentář: (1)

Pojem vampír alebo upír sa dnes skloňuje snáď všade – od počítačových hier, cez filmy a veľké kasové trháky a la Twilight alebo seriál True Blood, až po rôzne magické smery ako Temple Of Set, alebo skôr náboženský smer Temple Of The Vampire. Vampírizovanie je veľmi často spomínané aj v knihách o mágii v súvislosti s aktiváciou plazieho centra v mozgu. Keďže je dnes vampírizmus v kurze, prispejem aj ja trošku do tejto témy. Moje poznatky vychádzajú z niekoľkoročnej intenzívnej praxe na sebe samom, pozorovaniu a rozhovorov s rôznymi ľudmi, ktorí s vampírizmom pracovali, alebo si mysleli, že pracujú.Vampírizmus by sa na začiatok rozdelil na 3 základne skupiny:

1. Nevedomý alebo inštinktívny vampírizmus

Táto skupina býva najčastejšia. Jedná sa o osoby, ktoré podvedome odoberajú druhým energiu. Častá je forma tzv. emocionálneho vampírizmu. Vampír vytvára väčšinou podvedome situáciu, ktorá zobudí určitú silnú emóciu a odoberie takto vyprodukovanú energiu. Ďalšia možnosť je, že donúti takého človeka otvoriť sa, a tak vytvorí spojenie, cez ktoré si začne energiu dopĺňať pravidelne. Niekedy sa stáva, že sa podarí vampírovi preniknúť cez auru a odoberá energiu z hlbších vrstiev cez energetické centrá. Pri dlhodobom hĺbkovom odoberaní vzniká riziko, že u nedobrovoľného darcu prepukne choroba, dokonca sa môže vyskytnúť poškodenie niektorých orgánov. Ak sa stane, že je naraz odobrané príliš veľké množstvo energie, môže sa u postihnutého objaviť krátkodobá choroba, napr. angína alebo zápal priedušiek.

Ďalšou formou býva tzv. plošné vampírizovanie. Predstavte si, že vojdete do reštaurácie a po pár minútach začnete byť unavený, budete sa cítiť nepríjemne a ospalo, no zároveň sa vám z miesta nechce odísť. Môže sa jednať o osobu vzdialenú od vás približne 10 až 15 metrov, ktorá vampírizuje svoje okolie. Vnímam to ako chápadla vychádzajúce z človeka, ktoré inštinktívne lovia najkvalitnejšiu energiu. Voči takémuto druhu vampírizovania je jednoduché sa brániť. Stačí vytvoriť ochranu a prípadne pomocou vizualizácie naťahujúce sa chápadlo rozseknúť mečom.

Inštinktívny vampírizmus sa prejavuje väčšinou u ľudí, ktorí majú otvorený vampírsky aspekt prirodzene, ale z nejakého dôvodu sa vôbec nevenujú jeho rozvíjaniu. Druhou možnosťou je, že sa tento princíp otvoril po určitej situácii, ale dotyčný ho nedokáže spracovať a kontrolovať.

2. Magický vampírizmus

Pokiaľ sa človek určitý čas venuje rôznym duchovným náukám a systémom, tak princíp vampírizmu pochopí inštinktívne. Pre neškoleného človeka, ktorý vampírsky aspekt nemá prirodzene rozvinutý, je používanie vampírskych techník nebezpečné. Príprava a používanie takýchto techník je dominantou duchovných zoskupení a jednotlivcov temnejšieho razenia. Ich dopad na okolitý svet a na praktika samotného môže byť pri nezvládnutí nebezpečný a spôsobiť rôzne psychické, ako aj fyzické problémy. Tejto téme sa u nás venoval Jozef Karika vo svojej knihe Slovanská magie.

3. Prirodzený vampírizmus

Existujú osoby, ktoré majú vampírsky princíp rozvinutý prirodzene. U väčšiny sa prejavuje veľmi silným záujmom o duchovné smery, ktoré by sme mohli označiť ako temné. Medzi ďalšie prejavy môžem zaradiť napr. rozvinuté určité prirodzené schopnosti a zvláštne deformity v energetickom systéme. Takéto osoby sa dajú nazvať plnohodnotnými vampírmi. Určité prejavy sa vyskytujú už v rannom detstve, ale najsilnejší prejav nastáva približne vo veku 14 až 16 rokov, kedy sa aktivujú energetické centrá súvisiace najmä s vedomím seba samého a priamo súvisia s prebudením nás samých. Potom nastáva kritické obdobie, kedy sa väčšinou v dotyčnej osobe začína prebúdzať niečo, čo som nazval „zviera“. Je to prejav aktivovaného vampírskeho aspektu v jeho pozitívnom aj negatívnom rámci. Toto zviera je prirodzenou súčasťou a v začiatkoch má obvykle dve štádia. Prvé štádium je tzv. spiace, kedy prejav je skôr pasívny, ale vnímateľný. Napr. preciťovanie rôznych energetických prúdov, rozvinutý silnejší inštinkt, prirodzená charizma a nevedomé, mierne vampírizovanie okolia. Druhý prejav je živý, keď sa aspekt prejavuje viditeľnejšie. Najčastejším prejavom je vedomé a priame vampírizovanie objektu, poprípade aktivovanie rôznych schopností, ako napríklad určité formy telepatie, astrálneho cestovania alebo zvýšených fyzických schopností. Cieľom každého, u koho sa zviera prebudilo, by malo byť naučiť sa na začiatku zvládať nárazové a nekontrolovateľné prejavy zobudeného aspektu. Najskôr treba pracovať na pochopení spiaceho, potom živého štádia. Po dlhodobejšej práci príde fáza ustálenia a prichádza dôležitý krok. Prijatie zvieraťa prichádza vtedy, keď sa spiaci a zobudený aspekt začne spájať do jedného celku. Začiatok procesu prijatia býva veľmi silný zážitok, doprevádzaný snovými víziami, silnými emóciami a nárastom aktívnych, ale aj pasívnych prejavov a schopností. Následne sa vampírovi otvárajú úplne nové možnosti využívania vlastného potenciálu.

Rád by som sa ešte dotkol energetických deformít, ktoré sa prejavujú u ľudí s prirodzene rozvinutým vampírskym aspektom. Ak je vampírsky aspekt otvorený, vytvára deformitu najčastejšie v oblasti brucha, kde sa nachádza dôležité energetické centrum, v japončine nazývané hara. Michelle Bellanger vo svojom kódexe uvádza, že vampírom toto centrum chýba. To je dôvod, prečo sú vampíri nútení odoberať energiu od ľudí. S touto myšlienkou úplne nesúhlasím. Hara je veľmi malá, menšia než býva u človeka bežne. Podľa môjho názoru je práve práca na tomto centre a celkovo na energetickom systéme pre vampírov veľmi dôležitá. Základným predpokladom na prijatie zvierat sú dostatočne silné zásoby energie, pretože pri prijatí sa mení štruktúra energetických centier. Pokiaľ centrá nemajú dostatok energie, začnú pri prijatí stravovať svoje okolie. Ak vampír zanedbá prácu na svojom tele a vytvorení zásob, môže si zbytočne ublížiť a zbrzdiť svoj vývoj. Úlohou vampíra by nemalo byť parazitovanie na ľuďoch, resp. parazitovanie na čomkoľvek, ale skôr schopnosť spracovať, udržať a integrovať takmer akýkoľvek princíp a energiu.

U vampírov som sa stretol s 3 základnými prejavmi, resp. aspektmi. Negatívne prejavy popísane pri každom aspekte sa prejavujú hlavne počas puberty. Okolo 21. roku života sa začne obvykle aktivovať druhý aspekt, u ktorého je prejav negatívnej stránky minimálny a zároveň sa tretí aspekt začne prejavovať len negatívne. V praxi to vyzerá tak, že v tej dobe prejde osobnosť človeka s aktívnym vampírskym princípom k hlbokej vnútornej zmene, ktorá väčšinou určí jeho ďalšie smerovanie. Negatívny prejav primárneho aspektu klesá na intenzite. Pri definícii jednotlivých aspektov aj pripájam najčastejšie problémy po prvom kontakte so zvieraťom, čo nastáva väčšinou v období puberty.

Tradičný aspekt

Vampíri majú v povestiach veľa spoločného so smrťou, transformáciou, premenou, záhrobím a chladom. Zviera sa prejavuje hlavne ako bezcitné a vypočítavé. Po prvom kontakte nastáva dlhodobý pocit vnútorného chladu, poprípade vnútorná depresia. Aspekt sa prejavuje silnými mentálnymi a analytickými schopnosťami, správanie je väčšinou vecné, s nutnosťou zachovať integritu a kontrolu nad svojím životom. Takéto osoby sa skôr držia v úzadí a radi manipulujú svoje okolie nenápadne. Vo svojom negatívnom aspekte sa prejavuje vypočítavosťou, zákernosťou a manipulovaním so svojím okolím.

Lovecký aspekt

Vampíri si v povestiach často obete brali nasilu, boli silní, škrtili a dusili ich. Zviera sa prejavuje ako niečo agresívne, nevypočítateľne, jednoducho ako predátor. Prvý kontakt so zvieraťom končí väčšinou zúrivosťou a potrebou ničiť všetko naokolo. Aspekt sa prejavuje hlavne talentom na rôzne bojové umenia, veľmi silnú živočíšnosť a nespútanosť. Poprípade odpor k akýmkoľvek autoritám. Negatívne sa prejavuje ako permanentné podráždenie, agresivita a vyvolávanie konfliktov.

Eros aspekt

Charakterizovaný je prirodzenou príťažlivosťou pre druhé pohlavie a silne vyvinutou sexualitou. Správanie je na základe emócií, ktoré spolu s rozvinutou empatiou dokáže v človeku vyvolať pocit zaujatosti až ošiaľu, prípadne obsesie. Prvý kontakt vyvoláva zvýšenú sexuálnu žiadostivosť. V negatívnom rámci sa prejavuje väčšinou ako neprimeraná sexualita, ktorá ale neplní účel ani ako nástroj. V podstate vampír začne brať sám seba len ako stroj a sex u neho nespôsobuje takmer žiadne iné pochody okrem vampírizovnia partnera.

U vampíra sa vo všeobecnosti vyskytujú všetky 3 princípy, kde jeden je primárny, druhý sekundárny a tretí negatívny. Uvádzam najčastejšie kombinácie:

Tradičný aspekt ako primárny, lovecký aspekt ako sekundárny a Eros aspekt ako negatívny

Najčastejšia kombinácia. Vampír je považovaný za chladného a vypočítavého, no zároveň na základe určitých znalostí nebezpečného. Lovecký aspekt sa ale väčšinou aktivuje v prípade ohrozenia, a aj vtedy je veľmi pevne kontrolovaný. Takéto osoby majú väčšinou tendenciu vyhnúť sa konfliktu a situácie skôr riešia za pomoci manipulovania svojho okolia, než hrubou silou. Eros aspekt sa vyznačuje buď ako nadmerná sexuálna aktivita, ktorá je vzhľadom k situácii vampíra zbytočná, alebo naopak, absolútny nezáujem a takmer nulovú sexualitu. Tiahnu skôr k temnejším smerom duchovna ktoré sú založené viac na intelektuálnom chápaní a prejavom vôle, ako napr. mágia.

Lovecký aspekt primárny, Eros aspekt sekundárny a tradičný aspekt negatívny

Takíto ľudia mávajú divokú povahu a do mnohých situácii idú po hlave, veľmi ťažko sa etablujú v spoločnosti, na základe svojej nespútanosti a živelnosti a v spojení s Eros aspektom sú považovaní za jeden z najpresnejších archetypov dravcov. Vnútorne skôr tiahnu k východným smerom, ktoré rozvíjajú prirodzenosť a bojovnosť. Tradičný aspekt sa negatívne prejavuje buď tendenciami k fanatizmu a prílišnému autoritárstvu, alebo úplnému nezáujmu a neriešeniu seba a svojej agresivity a živočíšnosti.

Eros aspekt primárny, tradičný aspekt sekundárny a lovecký aspekt negatívny

Osoby majú veľmi silno rozvinutú sexualitu a pôsobia veľmi charizmaticky na svoje okolie bez toho, aby museli meniť svoje okolie1. Svoju charizmu využívajú veľmi pragmaticky k dosiahnutiu svojich cieľov. Vnútorne idú k duchovným smerom, ktoré dokážu pozdvihnúť vnútorne, no zároveň pôsobia veľmi esteticky až zvodne. Poprípade ich učia rozvíjať sexualitu. Väčšinou je to tantra, joga, ale napríklad aj rôzne druhy tancov, kde sa ľahko dostávajú do tzv. tanečného tranzu a na okolie pôsobia pri takýchto činnostiach prirodzene, akoby to robili celý život. Lovecký aspekt sa prejavuje buď ako sklon k určitej hystérii pri vyhrotených situáciách, alebo ako úplná apatia voči činnostiam, ktoré robí. Svoju sexualitu a charizmu berie len ako nástroj a nedokáže dať do týchto činností srdce.

Samozrejme, v určitej miere sa negatívne prejavujú aj aspekty primárne a sekundárne v kombinácii. Aspektov je podstatne viac, no najčastejšie som sa stretol s týmito 3 vzorcami. Počas mojej praxe sa mi podarilo spozorovať ďalšie dva zvláštne aspekty, ktoré nie sú úplne bežné. Prvý sa prejavuje pri prebudení zvieraťa a vyskytuje sa len u niektorých jedincov. Druhý je zase skôr výsledkom dlhodobej práce zo zvieraťom a jeho spracovanie.

Aspekt krvi

Tento aspekt je často definovaný ako niečo menejcenné medzi vampírmi. Osobne by som ho označil skôr za nepraktický. U ľudí s aktívnym aspektom krvi sa prejavuje tendencia tiahnuť ku „kŕmeniu“ sa za pomoci krvi. Krv v tomto prípade slúži ako spúšťač procesu kŕmenia a odoberania energie z ľudského tela. Človek s aktivovaným aspektom potrebuje v tomto prípade krv ako určitú manifestáciu prepojenia s darcom. Môžeme to prirovnať k technike tradičného čarodejníctva, kedy sa vytvoril tzv. volt alebo fetiš (známe voodoo bábiky), ktorý symbolizoval určitú osobu a malo jej byť ublížené. V prípade tradičného čarodejníctva slúžil volt ako kanál medzi čarodejníkom a obeťou, ktorej malo byť ublížené. Pri aspekte krvi slúži krv a akt pitia z malej rany ako rituál spojenia. Na základe môjho pozorovania je dôležité, aby obaja účastníci rituálu t.j. darca a vampír boli vnútorne zmierení s týmto aktom, inak vampírizovanie týmto spôsobom nemá dostatočný efekt. Osoby s aspektom krvi majú určitým spôsobom prepojenie s vlastnou krvou a prirodzenú schopnosť vytvárať jednoduché rituály na ukotvenie spojenia medzi svojim darcami. Tak isto majú oveľa bližší vzťah k vlastnému telu a prípadným technikám ovplyvňovania jeho činnosti.

Aspekt denného chodca

Aspekt sa prejavuje ako schopnosť pracovať aj s časťami svojej duše a princípmi, ktoré sa pri aktívnom vampírskom princípe javia ako blokované, alebo oveľa náročnejšie na zvládnutie. Vampír v prípade aktívneho aspektu denného chodca dokáže napríklad pracovať so slnkom na viacerých úrovniach. Málokedy sa stáva, že aspekt je aktívny od začiatku a skôr sa aktivuje až postupnou prácou so zvieraťom a vnútorným pochopením samého seba. Vampír symbolicky vyjde na svetlo a to mu neublíži. Teda jeho pochopenie a zvládnutie zvieraťa je natoľko silné, že ho nepotrebuje skrývať pred okolím, ale dokáže ho ovládať. Aktivovaním tohto aspektu sa človeku otvárajú ďalšie možnosti, ktorými môže používať svoje zviera a okrem toho sa aktivujú aj ďalšie princípy. Počas aktívnej práce na sebe sa v určitom momente zviera na základe slnečného žiarenia roztopí v duši a prestane byť oddelené. Tento moment by sa dal prirovnať k filmovým archetypom, kedy každý starý filmový upír dokázal chodiť po slnku bez väčších problémov, aj keď bol čiastočne oslabený, pretože stále jeho prirodzeným prostredím bola noc.

Čo napísať na záver? Svoje poznatky uverejnené v tomto článku by som veľmi nerád prezentoval ako svätú a jedinú pravdu. Je to skôr môj osobný pohľad a každý môžeme vampírizmus chápať na inej úrovni a z iného uhlu pohľadu. Počas svojej praxe som sa naučil, že nech sa na vec alebo problém týkajúci sa nášho vnútra a sebarozvoja pozeráme z akéhokoľvek uhla, je dôležité s tým pracovať a nielen sedieť na zadku. Poznám veľa ľudí, ktorým sa otvoril nielen vampírsky princíp a nedokážu ho absorbovať a pochopiť len vďaka tomu, že nič nerobia a váľajú sa vo vlastnom bahne, pretože to je jednoduchšie. Preto ak si myslíte, že máte otvorený vampírsky princíp, meditujte, kontemplujte, študujte a skúmajte. Nikto iný, než vy sami, vám nebude vedieť lepšie určiť smer a akým máte tento princíp rozvíjať.


1) Takto je schopný zapôsobiť aj iný človek, ale musí úmyselne vplývať na svoje okolie väčšinou sa to prejavuje ako zmena vyžarovania aury a je to energeticky náročné udržať takýto stav po dlhšiu dobu.