Co je magie?

Kategorie: (Revue Symposion, ZeroCatchers) od autora Phil Hine, 14. 04. 2006

Co je to magie? Pár definic mi poletuje v hlavě, ale žádná z nich není úplně přesná. Svět je magický; Po vystoupání na horu a shlédnutí dolů na krajinu pod námi, nebo v poklidném uspokojení na konci jednoho z „těch dnů“, kdy všechno klape tak, jak má, tomu můžeme dát smysl. Magie je branou, kterou vstupujeme do tajů, šílenství a imanence.

Žijeme ve světě podléhajícím rozsáhlým a zdánlivě všeobjímajícím systémům sociální i osobní kontroly, které nás neustále krmí lží, že každý z nás je sám, bez pomoci a neschopný s tím cokoliv dělat. Magie je o změně. Proměňování situací, ve kterých se nacházíme, podle naší snahy žít v souladu s rozvíjejícím se smyslem pro osobní zodpovědnost. Pak můžeme, pokud si to vybereme, docílit změny v tomto směru. Pak už nejsme bezmocná kolečka v nějakým mechanickým vesmíru. Všechny počiny osobního/kolektivního osvobození se jsou magickými akty. Magie nás vede k blaženosti a extázi, vede k vhledu a porozumění, vede k měnění sebe sama a světa, kterého jsme součástí. Skrze magii můžeme zkoumat možnosti svobody.

Tohle je nepochybně dost snadné? Ale ne, magie se stává zahlcenou pod tíhou slov, v nánosu technických pojmů, které blokuje nezasvěcené a posluhuje těm, kteří fandí vědátorskému žargonu, se kterým ospravedlňují svůj postup jako něco významného a úžasného. Byly vytvořeny abstraktní duchovní prostory, v jejichž centru stojí lego-konstrukce „vnitřních plání“, duchovních hierarchií a okultních pravd, připomínající konstrukcí Babylónskou věž, které zapomínají, že svět kolem nás je magický. Tajemství byla pomíchána. Ignorujíce mystérium života, které je všude okolo nás, hledáme „skrytou moudrost“ pomocí dávno mrtvých jazyků a hrobek. Tak na chvíli zkusme zapomenout na to vše, co jsem četli o duchovním osvícení, o tom jak dosáhnou 99.levelu Mága a na to, jaký dojem na naše kámoše udělala nabubřelá hatmatilka. Magie je překvapivě jednoduchá. Co může nabídnout?

1. Prostředky jak se vymotat z postojů a omezení, které jsme si přitáhli sebou a které určují hranice toho, čím se můžeme stát.
2. Způsoby jak prozkoumat svůj života, jak hledat, rozumět a měnit své chování, emoce a myšlenkové formy, které nám brání učení a růstu.
3. Zvýšit uvědomění a osobní charisma.
4. Rozšiřování své citlivosti tak, jak je to jen možné, když se do toho vloží duše i srdce.
5. Rozvíjet osobní dovednosti, schopnosti a cit – tím více vidíme svět, čím více si vážíme toho, že je živý.
6. Užít si srandu. Magii by si měl člověk užívat.
7. Dosáhnout změny -v souladu s vůlí.

Magie může dělat tohle všechno a ještě daleko víc. Je to přístup k životu, který vychází z nejdůležitějších předpokladů – co potřebuji, abych přežil? – jakým způsobem chci žít? – kým chci být? -a dává soubor nástrojů a technik k dosažení těchto záměrů. Chaos magie je jednou z mnoha cest „provádění magie“ a tahle brožura je stručnou předmluvou k chaos-přístupu.

Chaos Magie

Co je chaos magie? Dobrá otázka. Od té chvíle, co to ruplo na magické scéně na konci sedmdesátých let, vytvořilo to ohromnou soustu úvah o tom, co to je, co to není a kdo to dělá dobře – zdá se, že zejména okultisti si oblíbili tyhle kolující spory. Z tohoto pohledu by mohlo být lákavé vyrazit do těchto rozvleklých diskuzí o historii magie směřující k Chaos magii, ale místo toho to omezím do povšechného zobecnění a řeknu, že dříve než Chaos začal kopat a škrábat na dveře magické scény, byl dominantním přístupem jak „dělat magii“ (a stále je ve velké míře) přístup „systémů“.

A co je tedy magický systém? Magické systémy spojují praktické cviky k dosažení změny s vírami, postoji, koncepčními modely vesmíru (někdy i několika), mravní etiketou a krom toho ještě pár dalších věcí. Příklady systémů jsou Kabbala, různé „tradice“ wiccy, systém magie Zlatého Úsvitu se všemi jeho stupni, zvyky, hesly, atd. a stále rostoucí počet západních šamanských stezek, kterých v dnešní době stále přibývá. Během doby, během které se většina magických systémů rozjíždí, předtím než můžete začít mávat hůlkou nebo mlátit nahoru a dolu do hlavy dokud nedosáhnete osvícení, musíte strávit pěknou dobu prostudováváním názorů souvisejících s daným systémem, učením se co se dělá a co se nedělá, rvaním si do paměti seznamy symbolů a korespondencí, učením se jak mluvit se svými magickými kolegy a v některých extrémních případech jak se oblékat, chodit a zároveň žvýkat žvýkačku. Jak k tomu mohlo dojít? Magie, stejně jako některé z velkých náboženských poselstvích, je v podstatě jednoduchá, ale díky procesu kterým se jednoduché myšlenky stávají extrémně komplikovanými názory, které vás mohou dovést dál a dál úplně pryč od konání jakékoliv magické operace. Vraťte se zpět časem „někam do paleolitický éry“, abyste nalezli šamana sedícího na šutru otevřeného vizím vyjevenými čerstvým kouskem muchomůrky. Přeskočíte li o pár milénií vpřed, najdete „magický systém“ zahrnující stovky tisíc slov, nejasná schémata a přílohy, které nejspíše budou zastávat názor, že drogy ne-e.

Zrod Chaos magie přišel okolo konce sedmdesátých let, v době, kdy punk-rock byl vyplivován v hudebním průmyslu a věda zabývající se chaosem začínala být brána vážně matematiky, ekonomy a fyziky. Dvě jména nejvíce spojovaná se zrodem Chaos magie jsou Pete Carroll a Ray Sherwin, přestože v pozadí se skrývali i další, jako Stoke Newington Sorcerors (SNS), kteří později začali být propletení s prvními nepokoji punkového hnutí.

Některé prvotní spisy Pete Carrolla vyšly v The New Equinox, vydávaným Rayem Sherwinem, ve kterých poprvé zmiňuje příchod Illuminates of Thanateros (IOT), magického řádu, který se objevil. Je dost zajímavé, že v neprvotnějších materiálech IOTu není jediná zmínka o pojmu „chaos“.

Morton Press Raye Sherwina potom vydalo Liber Null od Pete Carrolla a Sherwinovu The Book of Results (Knihu Výsledků), ve které objasňuje velmi praktickou metodu „Sigilizace“, jako techniku vyvinutou Austinem Osmanem Sparem, která se stává jednou ze základních technik spojovaných s Chaos magií.

Dřívější růst Chaos magie byl charakterizován uvolněnou sítí neformálních skupinek, které se dávaly dohromady a experimentovaly s možnostmi nových tendencí. Se zánikem The New Equinoxu dítka chaosu(„chaos kids“) vyjevila své výsledky a kacířské myšlenky v novém magazínu The Lamp of Thoth Chrise Braye. Prvotní knihy Chaos magie byly spojovány se dvěma zvukovými záznamy, „The Chaos Concept“, který pojednává o základních prvcích Chaos magie a „The Chaochamber“, obsahujícím přístup science-fiction, který kombinoval prvky Star Treku, Michaela Moorcocka a H.G. Wellse. „Sorceror’s Apprentice“ Press Chrise Braye znovu vydává Liber Null a Book of Results zorvna tak jako dvě nové knihy, Psychonauta Pete Carrolla a Sherwinovu The Theatre of magic. Toto spolu s několika dalšími texty vycházejícími z Chaos materiálů IOTu nastínilo mnoha lidem experimentování s novým přístupem. Díky úsilí Ralpha Tegtmeiera si Chaos magický přístup získal pozornost také v kontinentální Evropě.

Základní poselství Chaos magie je to, že to, co je na magii fundamentální, je opravdu jí dělat(provádět) – je to jako se sexem, žádné množství teoretizování a intelektualizace nemůže nahradit opravdovou zkušenost. Proto Liber Null Péti Carrolla předkládá obnažené kosti magických technik, které v některých situacích mohou být uplatněny při dosahování změny. Liber Null je zaměřena na techniky říkající, že účinné metody jsou společnými rozdílným systémům, navzdory rozdílnosti symbolů, názorů a dogmat. Jaký systém se rozhodnete využívat je věcí volby, a že sítě víry, které je obklopují, jsou spíše prostředky k cíli, než cíli samy o sobě(o čemž později).

Důležitý vliv na vývoj Chaos magie měl také spis Roberta Antona Wilsona&spol a obzvláště Diskordiánské společenství uctívající Eris, řeckou bohyni Chaosu. Diskordiáni vyzdvihují humor, šaškování a hlavně bezstarostnost(pohotovost, veselost), která tolik chyběla v magii, která měla tendenci tvářit se velmi „vážnou a důležitou“. Byla(a v jisté míře stále přetrvává) tendence okultistů myslet si sobě, že jsou narozdíl od zbytku lidstva zasvěcená elita.

Narozdíl od rozličných magických systémů postavených na bájné nebo historicky odvozené minulosti( jako byla Atlantida, Lemure, Albion, etc.), Chaos magie si volně půjčuje z Sci-Fi, Kvantové fyziky a čehokoliv dalšího, co si praktik vybere. Spíše než snahu obnovit a udržovat tradici, která nás poutá k něčemu vzadu v minulosti(a se dřívější slávou), je Chaos magie přístup, který umožňuje individuálně použít cokoliv, o čem si myslí, že je vhodné jako dočasná víra nebo systém symbolů. To na čem záleží jsou výsledky, které obdržíte, a né žádná „autentičnost“ užitého systému. Tedy potom Chaos magie není systémem, ale používá systémy a povzbuzuje své přívržence k vytváření svých vlastních systémů, dávajíce magii skutečně postmoderní nádech.

Netřeba říkat, že si Chaos magie začínala získávat „zlověstnou“ reputaci. Bylo to způsobeno třemi faktory. Jednak proto, že tradiční školy na její přístup k magii „vezmi a splácej/udělej si sám“ koukaly skrze prsty. Dále proto, že většina lidí si chaos spojuje s anarchií a dalšími negativními souvislostmi. A do třetice proto, že některé Chaos magické publikace byly medializovány jako „rouhačské, nepoctivé a nebezpečné“ ve smyslu, v jakém nebyly, což se ukázalo jako okouzlující lákadlo pro ty, kteří si tím pouze potřebovali posílit své ego.

V polovině 80.let se vynořila „druhá vlna“ Chaos Current. Roku 1985 se pod pseudonymem „Paula Pagani“ objevila publikace The Cardinal Rite of Chaos, která nastínila soubor v té době prováděných ritů, jak byly prováděny Yorkshireskou „Circle of Chaos“. Bohužel, touto dobou dřívější spolupráce mezi zastánci Chaos magie vyvolala právní spory, napadání se v literatuře a dokonce i magické útoky. Při nejmenším pro někoho se Chaos magie=hromada peněz, zatímco ostatní zjistili, že si chtějí udržet pozici „mluvčího hnutí“. Věrný své povaze se Chaos rozštěpil a začal se znovu rozvíjet v různých směrech. Vynořily se tři různé magazíny, aby pokračovali v rozmýšlení Chaos magie – byly to Chaos International, Box a Joel Birroco’s Chaos.

Chaos International byl vystavěn na myšlence „spolupráce v síti“, zvláště na myšlence, že redakce se může měnit s každým novým číslem. Tato principielně dobrá idea zapříčinila problémy praktického rázu, jako jsou změny adres, získávání kopií starších čísel a záměr, že každé číslo má být fakticky soběstačné. Chaos International přežil pět různých redaktorů a pak padl do rukou Ianu Radovi, který je od té doby jeho vydavatelem. Chaos International vyzrál v oblasti inovačních myšlenek v magii v jeden z nejlepších časopisů vůbec.

Magazín Nox se vynořil v pustinách jižního Yorkshiru, aby sloužil směsce Chaos magie, materiálů stezky Levé-Ruky a Thelemitských experimentů. Nyní patří mezi nejlepší magazíny publikující v oblasti experimentální magie z široké škály zdrojů. Od svého vzniku se vypracoval z časopisečku formátu A5 pro pár nadšenců na statut paperbackové(brožované) knihy.

Joel Birroco’s Chaos uvedl do chaos-magických úvah situační hledisko, předpověděl učarování Chao-ismy jak se experiment nevyhnutelně zvrhával do módního doplňku a pak se jal indentifikovat různé magické vůdce a horlivě je rozcupovat s dychtivostí bandy řeckých cyniků.

Úvahy ohledně průběhu Chaos Current řádili skrze tyhle časáky a již zmiňovanou Lamp of Thoth. Spory začaly přetékat z jednoho časáku do druhého a stránky byly vypracovány tak, jak se hlasy spojovaly s jinými, ačkoli spojování se s Birrocoho obrazoboreckými postoji k Choasu dohánělo k dělání taktických chyb, jak stále masíroval ega svých spojenců, dokud je později nesrazil k zemi.

V 86. vydalo S.A.Press Grimoire of Chaos Magick Juliana Wildea první chaos-magickou knihu mimo okruh Sherwin/Carroll. Navzdory silné kritice od ostatních chaos-magických frakcí Wilde už nikdy nepokračoval dál v objasňování svých myšlenek a ani o něm od té doby nebylo moc slyšet. Grimoar radikálně opustil jiné přístupy k chaos magii, zvláště s jeho tvrzením, že Chaos magie je sama o sobě systémem. Grimoire byl následován nahrávkou The Chaosphere a později další knihou The Apogeton od Alawna Tickhilla, která byla prodávaná jako „Chaos Manual“, přestože se kniha na Chaos magii odvolávala jen velmi málo. Žádný z těchto vydání nebylo vstřícně přijato jinými chaoistickými frakcemi a tato „třetí vlna“ chaos magického vývoje dále rozezněla zvuk hlasů vypuklých v době hořkosti, hádek v tisku a hašteření v zákulisí.

Jedna z chaoistických skupin podivnějšího ražení Lincoln Order Of Neuromancers(L.O.O.N.) koncem 87. oznámila „smrt“ Chaos magie tvrzením ve své volně-kolující „řetězové knize“:
„Chaos magie je už mrtvá a jediné, co zbývá rozhodnout, je mezi supy, který z nich urve největší kosti.“

Toto tvrzení bylo také vytvořeno redaktorem magazínu Nox Stephenem Sennittem. Z dnešního pohledu, se už zdá méně, že by Chaos magie byla mrtvá, a navíc se vášnivá diskuze, která okolo toho vypukla, se na mnoho lét stala ubíjející-dostalo se to do fáze, kdy konstruktivní kritika degenerovala na pouhé hádky. Možná se někteří Chaos magici otřásli a podivili po tom všem, o čem byl celý ten povyk. V téhle době začal Pete Carroll měnit strukturu IOTu na „The Pact“, ustanovující chrámy v UK, USA a Evropě. IOT je vnímán jako řád pro „opravdové chaos magiky v podobném smyslu, jako OTO je řádem pro „opravdové“ Thelemity. IOT má touto dobou(polovina 90.let 20.st.) chrámy fungující v UK, Evropě a Americe, a navzdory očividné hierarchické struktuře postavené na poslední knize Pete Carrolla „Liber Kaos/The Psychonomicon“ se tam objevuje prostor pro nové plody a experimenty uvnitř jeho volné struktury.

Když máme takto nastíněný vývoj Chaos magie, můžeme konečně hlouběji prozkoumat její principy.

Translated 2006 by Olii, lingvistická konzultace by Labs of Core, All rites served by ZC a podobný pindy

Převzato z http://paranoia.vyrobce.cz/oven2.htm