Správný vztah k jevům

Autor: | , 18. 11. 2012 | Komentáře: (4)

Psychologie

Optimalizace vlastní osobnosti a vztahů k objektům i subjektům kolem sebe je prvořadým úkolem.

Nevěřím ve smysl společenských revolucí, válek a násilí. Frustrovaná masa vybije hněv na právě vládnoucí elitě, s představou, že právě tato revoluce je tím bezprecedentním zlomem, o kterém odnepaměti všichni proroci psali, a právě po této revoluci nastane nová éra, a vše zlé se obrátí v dobré.

Ale po období prvotních kmenových společenství, fungujících v dokonalé a udržitelné kontinuitě po tisíce a miliony let, přišla éra zemědělství a civilizace, a s tím i slavný tzv. pokrok, neustálá změna a vyhlášení lineárního času. Věčný návrat už je pro nás jen mýtem a realita nezná tlačítko „Undo“ jako textový procesor nebo internetový prohlížeč.

Moravské pohanstvo

Autor: | , 15. 10. 2012 | Komentáře: (2)

Nově nám vznikl v rámci Divinora nezávislý projekt Moravské pohanstvo, jehož cílovou skupinou jsou lidé z Moravy.

Jako hlavní koordinátory projektu lze jmenovat Flashe (který dosavaď měl na starosti brněnské PFI pubmooty) a Meriho (člen Vlčího kultu).  V tuto chvíli naleznete stránky projektu na Facebooku a Google plus. Leč máme proč věřit, že jejich nadšení pro pohanství brzy projekt nechá rozkvést do krásy a získá si nejen i webovou stránku, ale především svou část pohanské komunity.

A nyní nechám koordinátory, aby řekli k projektu své:

Pokračování článku

Seminář a webinář „Beyond Being, Beyond Mind, Beyond History“

Autor: | , 14. 10. 2012 | Bez komentářů

Každé úterý od 16:00 do 17:30 se konají setkání studijní skupiny v rámci seminárního cyklu vycházejícího především z textů Elíase Caprilese, profesora historie a filosofie, a dlouholetého praktikujícího dzogčhenu a vadžrajány, co na základě osobních instrukcí upadéši od učitelů jako Dudjom Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Thinle Norbu Rinpoche a dalších strávil přes 6 let na ústraních v Himalájích.

Jednotlivá témata setkání se velice různí: začali jsme degenerativním pojetím historie, pokračujeme podmíněností vyšších samsarických stavů, dostaneme se ke kritickému pohledu na směry transpersonální psychologie, užívání psychedelik atd.

Setkání se momentálně konají v čajovně na Fakultě sociálních studií MU v Brně  a paralelně i jako „webinář“ přes internet. V případě přítomnosti zahraničních hostů je setkání v angličtině. Všechny informace, pravidelně aktualizované, najdete na webové stránce akce. Srdečně všechny zvu. — Martin

Koncert Damh the Bard

Autor: | , 12. 09. 2012 | Bez komentářů

K Divinoru spřátelené občanské sdružení České pohanské společnosti Vás zve na koncert významné osobnosti pohanské folkové hudby. A nám nezbývá, než na tuto akci upozornit, neboť úžasný hudební zážitek zaručen. Bližší informace naleznete přes odkaz na pozvánce.

 

Převzato z webu České pohanské společnosti

Logická argumentace v metafyzických světech

Autor: | , 23. 07. 2012 | Bez komentářů

Chaosmagie a postmoderna

Lze „logicky“ argumentovat a polemizovat nad koncepty o metafyzických fenoménech? Jistě se můžeme minimálně zřeknout ad hominem útoků na osobu pisatele. Ale jinak se mi zdá, že plodnou argumentačně-intelektuální platformu můžeme vybudovat jen u věcí „vědeckých“, které k poznatkům dospívají pomocí vytváření testovatelných a falzifikovatelných hypotéz, prováděním experimentů a formulací teorií a predikcí, očekávaje, že když ne dnes, tak někdy v budoucnu se objeví „černá labuť„, která teorii vyvrátí, resp. naznačí maximální možnou míru zobecnitelnosti dosavadní teorie a vytyčí, jaké fenomény už dosavadní teorie vysvětlit ani předpovědět uspokojivě nedokáže. Veškeré argumentační výpady i experimenty pokoušející se teorii zpochybnit jsou zcela žádoucí a obecně přijímané ve vědecké obci.

Pokračování článku

Uzavřít se vůči zkaženému světu?

Autor: | , 07. 07. 2012 | Komentáře: (12)

Mystika

Skupina kolem nauky Květoslava Minaříka nedávno na jedné své diskusi na Facebooku řešila, jestli má diskusní platforma být viditelná ne-členům, a vůbec jakou „politiku otevřenosti“ praktikovat. Hodně tam rezonovaly postoje, které bych parafrázoval asi tak, že proti zkaženému a prohnilému světu je nutno se izolovat a v tom malém bezpečném uzavřeném světě si vytvořit bezpečné útočiště, kam není radno pouštět cizince, kteří by jen chtěli zneužít naivní otevřenosti a ukrást nám naši čistou nauku a naše osvícení. Je možné ukrást nauku a osvícení? Jaká jsou rizika toho, když sundáme záclony a necháme kolemjdoucí koukat na to, co v bytě děláme? Následuje rozšířený komentář, který jsem do diskuse vkládal a vybízím k zamyšlení a případně další diskusi již na obecnější úrovni než jen v kontextu Minaříka.

Pokračování článku

« předchozídalší »