Štítek: věda

"Věda je systematický způsob poznání skutečnosti. Předmětem vědeckého poznání mohou být objekty a procesy živé i neživé přírody nebo lidské společnosti." (Wikipedia). Definice: "Každé propracované a obecné empirické a rozumové poznání vycházející z pozorování, rozvažování nebo experimentu."

Reginald Crosley, M.D. – VOODOO: Kvantový skok za hranice běžné reality

Autor: | , 11. 04. 2011 | Komentáře: (4)

Kultura

Tato kniha se ke mně dostala v podstatě náhodou od kamarádky, současně s žádostí o její zhodnocení z „fyzikálního pohledu“. Hned na začátku se tedy musím přiznat, že moje znalosti z oblasti magie nebo voodoo jsou, eufemisticky řečeno, slabší.

Nyní k samotné recenzi – většina z vás asi bude očekávat hodnocení ve stylu „z fyzikálního a vědeckého hlediska je tato kniha škvár“. A já říkám ano, je – a zároveň s tím zdravím tu část čtenářů, která si právě ověřila, že vědci magii nerozumí, a znechuceně zavírají internetový prohlížeč. Pro ostatní se v následujících odstavcích pokusím svůj postoj obhájit.

Pokračování článku

Rupert Sheldrake a teorie morfické rezonance

Autor: | , 21. 08. 2008 | Bez komentářů

Psychologie

Na počátku mé duchovní cesty stála mimo jiné i kontroverzní, quasivědecká teorie vytvořená britským biologem Rupertem Sheldrakem o morfogenetických polích a morfických rezonancích, se kterou zde ve stručnosti čtenáře seznámím. Tato Sheldrakova hypotéza „formativní kauzality“ tvrdí, že morfické pole, které se vytváří kolem každé „morfické jednotky“ (od subatomárních částic, přes atomy, molekuly, buňky, až po celé organismy a ještě dál), v sobě obsahuje zakódované vzorce, které ovlivňují vývoj této jednotky a zvyšují pravděpodobnosti uskutečnění takových forem, které již vznikly v minulosti.

Pokračování článku