Téma: Chaosmagie a postmoderna


Evoluce, Revoluce, Poluce?

Autor: | , 17. 04. 2008 | Komentáře: (7)

Chaosmagie a postmoderna

V životě každého člověka jsou případy, kdy se ptá co bude dál, jak a kudy jít. I já jsem si takové otázky pokládal a pokládám. A to, co blíže nastíním, se nejspíše netýká pouze světa magického, ale i běžného nemagického (existuje-li vůbec?), pokud následující řádky přijmete jako pouhou analogii. Následujícími slovy se Vám tedy pokusím sdělit, jaké jsou dle mých zkušeností možnosti vývoje v magii.

Pokračování článku

Poznámky k trhu a tradingu

Autor: | , 31. 03. 2008 | Bez komentářů

Chaosmagie a postmoderna

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

Trhy sú dokonalé chaosféry. Treba s nimi zaobchádzať nanajvýš opatrne – ako s magickými predmetmi. Len im venuj pozornosť a oni tvoju realitu zašróbujú do špirály alebo rozbijú na márne kúsky. V každom prípade ju vtiahnu a zatočia s ňou. I s tebou. Trh je virtuálne miesto, v ktorom je na veľmi malý virtuálny priestor sústredených príliš veľa protichodných túžieb. Každá jedna z týchto túžieb tu nachádza svoj protiklad. Z takto vznikajúcich chviľkových fluktuácií (nerovnováh) trh žije. Ani virtuálna realita neunesie takú váhu len tak. Sila týchto protichodných túžob trhá virtuálnu realitu trhu a vytvára bránu na druhú stranu. Trh je magická realita, magický predmet, talizman, ktorý môže od základov magicky zmeniť tvoj život. Všetky tie teórie o trhu, býčí a medvedí trend, dlhé a krátke pozície, patterny, možnosť straty a zárobku sú len interpretáciami pre tvoju bežnú myseľ. Interpretáciami toho, že sa tu dotýkaš sveta nagualu, ktorý z teba behom chvíle môže urobiť milionára alebo žobráka. Celkom magicky. Finančná stránka a prechod peňazí z jednej strany na druhú je čisto sekundárnou záležitosťou. Trh vnímaný druhou pozornosťou je tunel inam, za hranice konsenzuálnej reality, pomocou ktorého je možné tvoju realitu hackovať, upravovať a prepisovať. (Pomocou tohto tunelu možno zaujať rozpoloženie v mimo-priestore, z ktorého je takéto programovanie možné. Takýchto spôsobov je samozrejme viac – mágia. Trhy sú jednou z ciest ako prejsť, čo sa týka reality, z módu read-only do rewrite freely.)

Pokračování článku

Nabíjení sigilií – Poloha smrti

Autor: | , 17. 03. 2008 | Komentáře: (4)

Chaosmagie a postmoderna

Ačkoli byl tento článek původně zamýšlen pouze jako překlad pár odstavců z Praktické sigilárií magie, byl jsem požádán, abych jej doplnil o několik vlastních postřehů, připomínek. Avšak zvrhlo se to, a já se rozhodl utrácet svůj drahocenný čas mírně rozsáhlejší prací, než jsem původně předpokládal. Takže si jí važte:

Úvod

Sigilární magii (dále SM) „vynalezl“ Austin Osman Spare. Možná by se dalo říct, že tím zavedl [1] epochu tzv. „pragmatické magie“ – tedy magie „snadno a rychle, bez zbytečných keců“. Jeho zjednodušení, která odstranila rozsáhlou cestu za výsledkem plnou nástrah vedoucích k neúspěchu, tak známých z ceremoniální magie (od špatně spočteného data operace po špatnou barvu operatérových ponožek), a která posunula celé kouzlení více k jádru věci, učinila SM jednou z nejúčinnějších disciplín na poli magie. Pokračování článku

Poznámky k magickej teórii

Autor: | , 10. 03. 2008 | Komentáře: (3)

Chaosmagie a postmoderna

Poznámka: Následující text není plnohodnotnou esejí, ale spíše krátkým intuitivním zamyšlením nebo textovým fragmentem na dané téma.

Editor

Dúfam, že nikoho nerozúrim, ak hneď na začiatku na rovinu prehlásim, že veľká časť (možno dokonca tá väčšia časť) úvah súčasných čarodejov o kvantovej mágii, multiverse v mágii atď. vychádza z myšlienok Terryho Pratchetta. Jedna z kľúčových statí na túto tému sa nachádza v jeho knihe Lords and Ladies, kde okrem iného píše: „What is magic? Then there is the witches‘ explanation, which comes in two forms, depending on the age of the witch. Older witches hardly put words to it at all, but may suspect in their hearts that the universe really doesn’t know what the hell is going on and consists of a zillion trillion billion possibilities, and could become any one of them if a trained mind rigid with quantum certainty was inserted in the crack and twisted; that, if you really had to make someone’s hat explode, all you needed to do was twist into that universe where a large number of hat molecules all decide at the same time to bounce off in different directions.“ ([Lords and ladies]).

Pokračování článku

« předchozí