Magie útočí.

Autor: | , 19. 09. 2008 | Komentáře: (6)

V městě Mirošově 22. – 23. 8. 08

Milý příteli, chci ti touto formou dopisu popsat základní techniky a praktické poznatky v boji proti černé magii, očarování a negativním astrálním vlivům a také to, co je třeba udělat, aby možné následky byly co nejmenší. Nejdříve se ti pokusím vysvětlit techniky tradičních magických útoků, jejich projevy a znaky – abys měl představu, o co tu běží a jak to poznáš. Dále pak jak předcházet takovým nepříjemnostem, jak se v takové chvíli zachovat, jak útok odrazit a jak si počínat poté, co útok odezní.

Hned ze začátku musím poznamenat, že opravdový ryze magický útok je v dnešní době dost vzácný. Používají se většinou psychické útoky a manipulace. To je sice také magie, ale většina lidí to používá jen na základní bázi. Tato se dá snadno poznat a je lehké vypořádat se s ní. Ale, jak sám nejlépe víš, existují i útoky ryze magické.

Důležité je ale rozlišit, co je magický útok a co lidská představivost a strach. Je s podivem, že toto postihuje mnoho žen. Mají sklon k hysterii a přehánění. Mnoho lidí si myslí, že na ně někdo útočí – ale mnohdy je to jen souhra jejich fantasie a strachu. Dobře rozlišuj, co je duševní choroba a co je reálná hrozba. U těchto hysterických žen to lze těžko poznat…

Už lidé středověku či starověku měli potřebu peněz, moci a lásky. Dnes jako tehdy byli a jsou lidé, kteří používají vědomě či podvědomě techniky a zákony přírody k tomu, aby druhým uškodili. Středověcí otcové to nazvali „Maleficium“, tj. zlé čarování, ale magické útoky provázejí člověka už od dob staré Mezopotámie a dále… Magie je síla, které člověk jen dává směr a určuje cíl. Je jako nůž – ukrojíš si s ním chleba, ale také ho můžeš použít jako zbraň.

Útoky magií (skrze magii) jsou dvojího druhu, přičemž se oba typy vzájemně prolínají.

1) Psychicko-magické útoky:

Nejběžnější útoky, které postihují duševní pochody člověka. Nejčastější a nejstarší forma je uhranutí a očarování, kletba.

Uhranutí

je přenesení zlé myšlenky do očí druhé osoby. Oči jsou brány do duše… Tato forma magie se daří lidem charismatickým s převahou ohnivého a vodního živlu (balkánské a asijské typy lidí). Uhranutí, jako jiné typy zlých myšlenek, vyžaduje od oběti stav recepce. Útočník je aktivní, oběť vždy pasivní, přijímající. Lidé, kteří toto provozují, jsou dobře obeznámeni s hypnosou a technikami vnucování své vůle druhým lidem a jejich ovládání. Podmínka úspěchu tohoto útoku je strach. Strach coby nejhorší činitel ve věcech duchovních zde působí přímo fatálně. Strach otevírá člověka a útočník do něj lehce zasadí myšlenku zla a destrukce – zbytek zhouby si oběť na sobě vykoná sama. Opakované myšlenky na útoky a zlo mají na zdravotní stav vliv přímo zázračně zdrcující.

Obrana proti uhranutí, dodnes se často vyskytující v balkánských a asijských zemích, kde se nazývá AJIN RA (Zlé oko), je nemít strach. Dále je nutné si oči co nejdříve po útoku vypláchnout studenou vodou a provést očistnou koupel ve studené vodě. Studená voda zde funguje jako magnetické medium, které dokáže odstranit cizí myšlenky a vůli z našeho těla a vědomí. Ochranná modlitba coby (nejen) podpora sebedůvěry je vždy na místě. Tradice využívá k ochraně před technikou zlého oka amulety ve tvaru božího oka a takzvané ruky fátimy.

Očarování (okouzlení),

neboli staročesky udělání. Jak vidíš, tak se zde většinou jedná o milostné čarování. (Slovo „udělání“ samo naznačuje jistý sexuální podtext.) Tato technika většinou nepáchá velké škody na duchu a těle, jen působí okouzlení a pomatení smyslů dané osoby vůči druhému pohlaví. Princip je zde obdobný jako u uhranutí, tj. používá se síla myšlenek a jejich rytmizace. Myšlenka tvoří to, co říká. Ó, jak mocné jsou naše myšlenky… zvláště ty, které se provádí při sexuálním aktu. Využívá se formy sexuální síly, která toto umocňuje a posiluje. U muže ale nesmí dojít k výronu semene, neboť pak se myšlenka zhmotní do hmoty a nezůstává v astrální – psychické úrovni. Odkud působí na hmotu a tělo. Ženy jsou s touto technikou na tom lépe a daří se jim velmi dobře.

Kletba (klatba)

je další tradiční způsob, jak se vypořádat s nepřítelem. Jedná se o vražednou střelu zlostné myšlenky do vědomí druhého člověka. Zde zásada o strachu platí na 100%. Vždy záleží na síle emocí a duchovní vyspělosti člověka, který kletbu seslal. Kletba je často výsledek zlé myšlenky a silného emocionálního vzrušení, které je vržené na dotyčnou osobu. Opakování a vysílání zlých myšlenek se umocňuje časem a rytmizací – emocí. Pro dlouhotrvající kletbu je většinou třeba krvavé nebo psychické oběti. Tak vznikají strašidelné a prokleté domy. Plyne z toho, že kletba může být upoutaná na živého člověka nebo častěji na dům a předměty, které dotyčný vlastní.

Kletba je opakem požehnání. Požehnání totiž udílí duchovně vyspělí lidé. Rabíni, kněží, světci, mystikové… atd. Je tedy jasné, že pokud kletbu nebo požehnání pronese člověk znalý duchovních zákonů, má toto dosti velkou účinnost.

Duchovně vyspělý hermetik kletbu nikdy nepoužije – ale ve své podstatě když takový člověk požehná svému útočníkovi a pomodlí se za jeho duši a činy, stane se toto požehnání zlému člověku utrpením a kletbou… neboť to nedokáže snést. Milost boží dokáže snést málokdo – natož zlí lidé…

2) Magické útoky:

Rozuměj síly, které jsou mimo nás. Síly – životy, které nás obklopují. Útoky, které využívají energii přírodních a komických sil. Různé deimonické inteligence, larvy emocionálních pohnutí, slupky duší, volty, mumie a očarování a také bytosti a síly, které jsou v přírodě a kosmu.

Projevy magického útoku:

Jednak lze magický útok vypozorovat na přírodě a okolí, jež nás obklopuje. Ukazatelem bývá divné chování koček a psů, také myši a ptáci mají na tyto děje velkou citlivost. Proto tato zvířata mágové a čarodějové chovali. Divné chování zvířete je pak upozornilo na blížící se nebezpečí. U člověka jsou podobným indikátorem sny (podvědomí) – ty varují mnohdy s předstihem o magické hrozbě.

Doba a čas, kdy se útoky provádějí, jsou většinou těsně po úplňku a v době ubývajícího měsíce. Dorůstající měsíc je k tomuto dosti nevhodný. Pokud není útočník dobře znalý těchto základních postupů a metod, vyslaná negativní střela se buď vrátí, nebo ji člověk vůbec nepocítí. Pokud ale toto provádí zkušený černý mág, využívá negativních sil měsíce. Většinou se útok projeví o půlnoci, tj. analogie Luny a hrotu 4. domu. Dny, kdy se projeví, jsou většinou středy, pátky a pondělky, ale není to pravidlo.

Na útok může poukázat také změna atmosféry v prostorách, které obýváme, problémy s ohněm, vodou, elektrickými spotřebiči či sklem, různé úrazy či napadení od zvířat a lidí atd., zvláště pokud jdou v rychlém sledu za sebou.

Pokud probíhá útok na zdraví a tělo,

lze to dále lehce poznat ze zrychleného tepu a zvýšené tělesné teploty. Krevní tlak a tělesná teplota začnou bezdůvodně stoupat, i když tomu okolí (teplota) ani důvody (nemoc) neodpovídají. Většina magických útoků postihuje oblast hlavy a sluneční pleteně, srdce a mozek. Vše souvisí s krví a životní silou v člověku. Mohou nastat dvě možnosti – buď je životní síla odsávána bytostí či principem magické techniky, nebo je stávající síla přeprogramovaná na destruktivní model zdraví – nemoc, bolest, smrt. Např. technika zamrzající krve a stagnace životní síly, která způsobí zvýšení teploty a tlaku v těle. V takové situaci není dobré setrvávat v podzemních prostorách a temnotě a zimě naopak je dobré se vystavit světlu, slunci a vzduchu.

Mnoho magických útoků využívá životní magnetismus přírody, tedy princip vody, chladu, stagnace a smrti. Druhý využívá ohnivého principu, spálení… Oba principy jsou ale vzájemně spojeny – propojeny – jeden tedy evokuje v těle druhý atd. Dostávám se tady k důležité věci, a tou je živlová rovnováha. Pokud je tělo v živlové rovnováze, magické útoky jsou ve své podstatě sice nepříjemné, ale nezpůsobí vážné poškození.

Aby tělo mělo potřebnou rovnováhu, je nutné mít v první řadě v pořádku trojici orgánů: ledviny – žaludek/slezinu – játra.

1) První a nejdůležitější je energie a síla Ledvin.

Ledviny udržují organismus v chodu. Je to vzduch (Váhy) a rovnováha organismu. Vyvažují a podporují ohnivou – životní sílu v krvi. Většina magických útoků způsobí poškození síly ledvin a to má za následek kolaps organismu a tím také zvýšení teploty a tlaku. Proto je dobré mít v záloze byliny a elixíry ledviny posilující. V souladu s teorií tradiční čínské medicíny čchi ledvin zajišťuje normální fungování a vývoj mozku, míchy a kostní dřeně. Ve stáří nebo v důsledku vleklých onemocnění vzniká „prázdnota“ T´ing-čchi ledvin, což se projevuje kromě jiného zapomínáním a nesoustředěností. Esence ledvin podporuje růst, reprodukci a plodnost. Ledviny plní aktivní funkci při vodní výměně v organismu: ,,… Ledviny odpařují vodu, oddělují kalné od průzračného. Kalné vyměšují močí, čisté jde k srdci a ochlazuje oheň. Když je nedostatek vody v ledvinách, oheň v srdci se vymyká kontrole…“

Byliny, které mají silnou venušinsko-sluneční signaturu, doplňují energii do organismu – např. meduňka, sporýš, listy dobromysle, nať celíku zlatobýlu.

2) Druhá nejdůležitější je energie a síla Žaludku/Sleziny.

Žaludek je dle tradiční hermetické medicíny představované Paracelsem zván „ vnitřní lékař“. Žaludek je místo, kde vzniká astrální životní síla v člověku. Zde je kotlík starých čínských mistrů, ve kterém se vaří jídlo a esence života. Žaludek je voda (Rak), a tak je spojený dle tradice s hrotem 4. domu, tj. s půlnocí. Zde je sídlo temnoty (Luny) a síly v nás samých. Žaludku a trávení odpovídá dle tradiční čínské medicíny sladká chuť, tedy sladké podporuje trávení a ustálení organismu.

Proto se doporučuje i čokoláda atd. Další možnost je puškvorec, máta peprná či jedlá soda.

3) Třetí a nejdůležitější je energie a síla Jater.

Játra jsou spojena s krví a ohněm. V játrech sídlí dle tradičního esoterismu nejnižší, živočišná duše, hebrejsky zvaná Nefeš. Mentální a emoční činnosti jsou řízeny duchem – srdcem, ale správný chod závisí na drenážní a disperzní činnosti jater. Proto taoisté říkají, že na játrech závisí pohyb čchi, tj. životní síly. Je to síla čisté krve, síla čisté duše. Opakem, který ničí játra, je hněv. Dveřmi do této duše jsou právě oči. Oči – Beran vypovídají nejen o stavu jater, ale i duše… Oči jsou také nazývány „svěžest esence“ (jing ming).

Hořká chuť, byliny s velkým obsahem hořčin a byliny posilující životní sílu a čistící krev, např. kopřiva, žen-sen, dang-šen, kořen pampelišky, jablečník atd.

Pokud je živlová rovnováha nastolena, jsou tyto tři hlavní energie vzduchu (ledviny), ohně (játra) a vody-země (Žaludek-slezina) v harmonickém poměru, což vede ke zdraví, na které se špatně magicky útočí.

ZÁSADY PŘI PROBLÉMECH S MAGIÍ

1) Vyhýbej se samotě. Nechoď na opuštěná místa, k vodě a do hor.
2) Nahřívej si části těla, v nichž pocítíš chlad. Nejlépe nad ohněm.
3) Neber žádné drogy a prášky na spaní.
4) Choď na slunce.
5) Rozumně sportuj, abys podpořil krevní oběh. Dobré jsou i masáže.
6) Pokud se cítíš nemocen, nech se vyšetřit doktorem.
7) Nemysli na své problémy, ale věnuj se všedním starostem.
8) Všemi prostředky se braň strachu. Dýchat zhluboka, udržuj se v dobré náladě. Podporuj svoji sebedůvěru modlitbami a mantrami.
9) Uprav jídelníček, jez čokoládu a sladké a bílé maso.

Modlitby

Nejúčinnější je modlitba:

Aramejský Otčenáš.

Abvún d-bá-šmája

a)Otče (praotče, patrone) náš, jenž jsi v nebesích.

b)Předci, jenž jste v nebesích.

Netqádaš šemach [1]

a)Posvěcené buď jméno tvé.

b)Osvícené buď jméno tvé.

Tejtej malkutach

Přijď království tvé.

Nechwej c´vjánach ajkána d- bá-šmája af b-árha. [2]

Buď vůle tvá jakož v nebi, tak i v zemi!

Hav lan lachma d-sunqanán jaomána.

Chléb náš každodenní dej nám dnes

Wa-š´boq lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána

I odpusť nám viny naše. Jako i my odpouštíme dlužníkům našim!

d-af ch´ánn švoqn l-chaj´bejn.

Před Tváří (hněvem) naříkáme, navrať do nás život.

We-la tachlán le-nesjúna ela pacan min biša.

I neuvoď nás u pokušení, ale zbav nás od zlého.

Metol d´lache malkutach wa-chajlá wa-tešbuchta

Neboť tvé je království a moc a sláva

L´ alám alímín Amén.

Na věky věků Amen.

Další výborná modlitba je modifikací na Otčenáš:

THEURGICKÝ OTČENÁŠ

Tvůrčí sílo, bytující v nepoznatelnu,

kéž koruna Tvého slova je posvěcena,

kéž krása lesku Tvého království vyšle své paprsky,

kéž uskutečnění Tvého zákona kraluje ve světě stvořeném

tak jako v Tvé koruně.

každého dne dopřej mému duchu vejíti

do jedné z padesáti bran Tvého světla,

zabraňuj svým nekonečným milosrdenstvím slupkám,

jenž jsem vytvořil svým imagem,

dej, abych, poznav některou z třiceti dvou cest moudrosti,

vysílal zákon ducha svým bratřím.

Ochraň ducha mého od pokušení hmoty,

osvoboď nás od svodů astrálního světla,

neboť jsi principem krásy

(a základem všech tvůrčích sil)

Mantry a magické formule

1. APÓ PANTÓS KAKODEIMONOS – „Ochraňuj nás před všemi zlými duchy“
2. OM (AUM) MANI PADME HUM – „Šťastny ať jsou všechny bytosti“ OM
3. SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAM OM – „Šťastny ať jsou všechny bytosti“
4. WE-LA TACHLÁN LE-NESJÚNA ELA PACAN MIN BIŠA. – I neuvoď nás u pokušení, ale zbav nás od zlého
5. ŽALM 51:9 ADSPERGES ME HYSOPO, ET MUNDABOR, LAVABIS ME, ET SUPER NIVEM DEALABOR – Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.
6. ŽALM 72:1 Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,

2 Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.

3 Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.

4 Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře.

5 Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až do pronárodu.

6 Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi:

7 Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.

8 Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.

9 Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou.

10 Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.

11 Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou.

12 Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka.

13 Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.

14 Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť jest drahá krev jejich před očima jeho.

15 Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou.

16 Když se vrže hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země.

17 Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho blahoslaviti.

18 Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci,

19 A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen.

20 Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.

7. BAHLASTI! OMPEHDA! (Použít jen v nejvyšší nouzi)

8. FUGIAT HINC INIQUITAS VESTRA, VIRTUTE VIXILLI DEI.

Dále je možno použít boží jména a jména andělských správců dané sféry. Jména nevyslovujeme nahlas, pouze vnitřním hlasem.

SATURN – Severovýchod – EL – Anděl Uriel;

Žalm 27:1: Hospodin osvícení mé a spasení mé, jehož se budu báti. Hospodin obránce života mého, před nimž se budu třásti.

Používá se pro ochranu a povznesení ducha.

JUPITER – Jihovýchod – CEDEK – Anděl Cadkiel;

Žalm 4:2: Když volám, vyslyš mne, Bože spravedlnosti mé. Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.

Používá se proti útokům a k obraně – Spravedlnost, Rovnováha sil.

SLUNCE – Východ – ELOHIM – Anděl Michael ;

a) Žalm 139:21, Zdaliž těch, kteříž tě v nenávisti mají, ó Hospodine, v nenávisti nemám? A ti, kteříž proti tobě povstávají, zdaž mne nemrzejí?

b) Žalm 25:5, Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého.

Používá se proti útokům a k obraně. Síla světla a dobra. Soudce a zástupce boha na zemi.

MERKUR – Sever – BENJ ELOHIM – Anděl Rafael;

Žalm 6:3: Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.

Používá se pro léčení nemocí způsobené magií.

Dále se používají různé přírodní prostředky a symboly proti magickému působení. Základní a běžně sehnatelné jsou tyto:

Universální ochranný-očistný magický rituál

Menší Pentagramový rituál

Skládá se ze čtyř částí

  1. Kabalistický kříž
  2. Vepsání pentagramů
  3. Invokace archandělů
  4. Kabalitstický kříž

Postavíme se čelem k východu, já osobně v tomto upřednostňuji magický kruh, i když dle Golden Dawn nutný bezpodmínečně není. Nyní následuje první bod ritu.

1. Kabalistický kříž

a) dotkněte se čela a řekněte ATA (Tvoje je)

b) dotkněte se prsou a řekněte MALCHUT (Království)

c) dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEVURA (a Moc)

d) dotkněte se levého ramene a řekněte VE-GEDULA (a Sláva)

e) zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN (na věky, amen)

Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete linie bílého světla ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům od pravého ramene k levému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte růži. Kabalistický kříž by měl předcházet každému, byť i sebemenšímu rituálu.

Vepsání pentagramů

Linie pentagramů vepisujeme do vzduchu napřaženou pravou paží (u leváků spíše levou), jedním tahem a ve směru hodinových ručiček a to buďto magickou dýkou nebo žehnacím gestem (žehnací gesto se provádí tak, že ukazováček a prostředníček je natažený a prsteníček a malíček se vzájmně dotýkají palce). Jeho vrcholy sahají od čela po stehna a jeho vepisování musí být v souladu s dýcháním > nádech při pohybu nahoru a výdech při pohybu dolů, při vodorovném pohybu dech zadržujeme. Pro Malý Pentagramový rituál se využívá kreslení pentagramu Země.

Předpokládám, že každý ví, jak vypadá pentagram Světla. Při tomto rituálu, jak jsem již uváděl, pracujeme pouze s Pentagramem Země, tedy jeho kreslení začíná od levého dolního rohu a rituál pokračuje následujícím způsobem:

a) Čelem k východu vepíšeme do prostoru první zažehnávací pentagram (tedy ten, který jsem popisoval). Následuje hluboký nádech, ukážeme do středu pentagramu a s výdechem intonujeme boží jméno JHWH.

b) Paži necháme napřaženou a obrátíme se čelem k jihu. Opakujeme celý postup, jen intonujeme jméno ADONAJ.

c) To samé k čelem k západu a intonujeme jméno EHEJE.

d) Poslední gesto v této fázi – otočte se směrem k severu, vepište pentagram Země a intonujte jméno AGLA, a vraťte se do výchozí pozice, tj. obraťte se čelem k východu.

Je nutné dbát na dobrou … co dobrou, co nejlepší vizualizaci pentagramů, které jasně září ve všech čtyřech kvadrantech kruhu. Zaměřte se ještě aspoň zpočátku na správnou intonaci.

Invokace Archandělů

Tato předposlední fáze je hodně důležitá, invokují se při ní čtyři Archandělé. Dle posledního řádku citace je patrná podobnost s hebrejským rituálem…..ze kterého také vychází. Šesticípá hvězda není nic jiného než hexagram.

Rozpažte ruce do podoby kříže a řekněte :

Přede mnou Rafael,
za mnou Gabriel,
po mé pravici Michael,
po mé levici Uriel.
Okolo mne planou pentagramy
a nade mnou září šesticípá hvězda.

Ještě jsme neskončili, během pronášení je nutná co nejlepší vizualizace samotných archandělů v jejich symbolické podobě, tedy Rafael na východě jest archandělem, kterému je dle analogie přiřazen živel vzduchu, je tedy archandělem vzdušného principu, je oděn ve žlutém rouchu s purpurovými odlesky, které vlaje ve větru. V ruce drží hůl (symbol živlu vzduchu).

Na západě stojí Gabriel, archanděl vody, s pohárem v ruce (pohár je vodním symbolem). Jeho roucho je zářivě modré s oranžovými odlesky.

Michael je archanděl, jemuž je zasvěcen živel ohně, v ruce třímá plamenný meč, stojí na jihu a je oděn v červeném rouchu se zelenými odlesky.

Uriel stojící na severu je archandělem země, má bohaté roucho v barvách čtyř ročních období: citronově žlutá, olivová, hnědočervená a černá. Stojí na pantaklu.
Závěrem této fáze rituálu se znovu připomínají již vepsané pentagramy a vizualizuje se hexagram nad mágovou hlavou.

1. Kabalistický kříž

a) dotkněte se čela a řekněte ATA (Tvoje je)
b) dotkněte se prsou a řekněte MALCHUT (Království)
c) dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEVURA (a Moc)
d) dotkněte se levého ramene a řekněte VE-GEDULA (a Sláva)
e) zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN (na věky, amen)

Při provádění vizualizujte, že rukou postupně vepisujete linie bílého světla ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům od pravého ramene k levému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte růži. Kabalistický kříž by měl předcházet každému, byť i sebemenšímu rituálu.

Magické byliny a pryskyřice:

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Královnou magických bylin, které se používají v boji s černou magií, je třezalka tečkovaná. Jméno „hypericum“ pochází od řeckého „hyper“ (nad) a „eikon“ (obraz, představa). Tedy nad představou, nebo zjevením. Tuto bylinu si nadevše považoval už sám Paracelsus, který z ní vyráběl magický a ranhojičský třezalkový olej. Tento olej je nejen neobyčejný zázračný prostředek léčebný, ale i magický. Bylina, pokud je dobře sbírána dle lege artis hermetické vědy, má v sobě neobyčejnou moc a sílu. Obsahuje v sobě mnoho sluneční síry. Bylina dokáže vykuřováním, ale i samotným nošením nebo požíváním v čaji odstranit magické vlivy z těla a předmětů, které byly proklety nebo zle očarovány. Bylinu je nutno sbírat i s kořeny a sušit na temném místě. Bylina tedy slouží jako výborný talisman a zdroj sluneční očistné síly, jež zahání tmy a démony noci.

Pelyněk pravý (Artemisia absinthium / vulgaris)

Další významnou magickou bylinou která se používá v boji proti černé magii je pelyněk. Silnější je pelyněk pravý, ale v nouzi se dá použít i pelyněk černobýl. Pokud se pelyněk sbírá za dobrých lunárních vlivů, má sílu odpuzovat a zahánět zlo. Nutné je, aby na rostlině byly květy – pak teprve má tu zázračnou moc. Věnec upletený z pelyňku se používal nejen jako pomůcka při věštění, ale i k ochraně osoby i bytu, v níž byl usušený pověšen.

Dračí krev (Dracena draco)

Tato pryskyřice se používá při vykuřování. Ochraňuje a silou ohně spaluje negativní vlivy a síly. Je to síla očistného ohně (Mars).

Jalovec obecný (Juniperus communis)

Jalovec je keř, který používali staří Egypťané při svých rituálech a při balzamování. Používá se dřevo bobule při vykuřování a zahánění zlých duchů a sil. Z jalovce lze také vyrobit skvělý olej, který má stejné účinky při zahánění zla a nemocí z těla oběti. Ve starověkém Řecku byl jalovec zasvěcen Erinyím, mstivým duším zavražděných seslaných bohy, aby samy vykonaly spravedlnost. V Nepálu je jalovec posvátným dřevem, jehož pálení přináší dobrou karmu (tj. osud určený vlastními činy).

Ločidlo čertovo lejno (Ferula Sasa – foetida)

Čertovo lejno je bylina zasvěcená Saturnu. Jeho pryskyřice nebo prášek má zápach po česneku. Vykuřování tímto kuřidlem spolehlivě zažene zlo i další lidi a věci z tvého okolí. Je to velmi nepříjemná vůně. Používá se proto při exorcismech a zahánění deimonů a jiných zlých duchů.

Routa vonná (Ruta graveolens)

Routa vonná je prvotřídní magická bylina. Samo jméno routa pochází z řeckého „reuo“, tj. zbavit. Odkazuje to na její obrovskou léčebnou, ale i magickou sílu. Řekové považovali tuto bylinu za velmi účinnou proti kouzlům a čárám neznámých osob. Je to také pověstná bylina, kterou dostal Odysseus od Herma, aby ho chránila před kouzly čarodějnice Kirké. Byla zvána také bylinou milosti a často se používala jako kropenka při mších v chrámech. Dobře sebraná a sušená routa i s květy se do svazečků věší v bytech a místnostech nebo jako výborný osobní talisman.

Vavřín pravý (Laurus nobilis) (Bobkový list)

Vavřín je strom zasvěcený Slunci. Ve starém Řecku byl zasvěcen Apollonovi a bohu lékařství Asklépiovi. Vavřín je bylina ochrany a slávy. Svoji sluneční mocí zahání vše zlé a temné. Slouží k volání sluneční síly a její ochrany a darů. Vavřínový věnec je nejen znak vítězství, ale i zasvěcení a ochrany. Listy se pálí spolu se santalovým dřevem a kadidlem (olibanem) a slouží tak jako nejlepší ochranné a vymítací kuřidlo. Listy vavřínu také přinášejí jasnozřivost a dobré sny. Na list vavřínu se napíše přání a to se pak spálí. To jedna z možností magického použití vavřínu. Další je jako ochranný amulet nebo při vykuřování.

Recept:

Očistné a vymítací universální kadilo

  • ½ dílu vavřínových listů
  • 2 díly kadidla (olibanum)
  • 2 díly santalového dřeva
  • Několik kapek třezalkového oleje.

Smíchá se za přibývajícího měsíce, nejlépe na nov. Vmíchej třezalkový olej do kadidla a nechce přes noc vsáknout. Přidej drcené listy a zapal na dřevěném uhlí.

Magické drahokamy a minerály:

Drahokamy se magicky používají jako talismany. Starověká a středověká tradice je kombinuje s použitím symbolu, vznikaly takzvané gemy, které byly ryty do drahokamů za určitých astrologických podmínek. Symbol, drahokam, čas a okouření bylinami a pryskyřicemi zajišťovalo plnou funkčnost těchto gem a talismanů.

Červený korál

Patří mezi nejdůležitější pomůcky proti černé magii, očarování a negativním astrálním vlivům. Tradice říká, že červený korál pomáhá minimalizovat magický zpětný odraz. V červeném korálu se snoubí astrální síla Luny a Marta, Vody a Ohně. Luna coby reprezentant podměsíčního světa a Mars coby oheň jsou dokonalou souhrou pro ochranu. Korál působí na astrální tělo, kterému propůjčuje velkou ohnivou sílu a lunární citlivost a vnímavost. Korál transformuje negativní astrální vliv a převádí ho do myšlenek, obrazů a tvarů, které může oběť zachytit a odstranit z cesty. Pokud sílu neodrazí, tak ji dokáže minimalizovat. Forma, kterou je dobré použít, je amulet nebo se připevňuje na levou ruku. Ochranná moc korálu a tyrkysu je od nepaměti známá – už i mágům a mystikům tibetské oblasti, kteří z něj vyrábějí meditační růžence a magické amulety.

Další drahokamy, které lze s jistým úspěchem použít, je Lapis Lazuli, kámen zasvěcený bohyni Isis a symbolizující nebeskou klenbu a hvězdy (Nut) a vnitřní náplň božství – Maat. Dalším obdobným kamenem je tyrkys. Čínská kultura preferovala jako ochranný kámen nefrit a bílý nefrit zvaný JU tj. jadeit.

Černé uhlí

Používá se jako medium. Poréznost tohoto materiálu mu umožňuje nasávat různé negativní vibrace a síly. Kvalitní černé uhlí se používalo při rušení duchů a elementálů. Ukládalo se pod postel a po čase se muselo vyhodit.

Sůl

Sůl je výborný fixační a izolační prostředek. Posvěcená sůl se používá jako izolace míst, bytů a jiných prostor. Sůl se míchá se sušeným pelyňkem a rozdrceným vavřínem, což je nejlepší izolační směs pro odrušení místností a prostor před nezvanými astrálními vlivy.

Magické talismany a symboly:

Tradice zařazuje mezi ochranné talismany mnoho posvátných symbolů. Mezi nejúčinnější pokládám tyto:

Židovská hvězda, Kříž, Egyptský kříž, dále pečeť Emeth (Pravda) Johna Dee.

Tak, příteli, popsal jsem ti tady základní poznatky, které je dobré znát, když se člověk o magii a hermetismus více zajímá. Neb člověk nikdy neví. Snad si z tohoto malého kompendia vezmeš aspoň něco a bude ti to k užitku.

S pozdravem a přáním šťastných dnů

Frater Janus

image

Magická pečeť Emeth Johna Dee.

Slouží jako ochrana proti veškeré černé magii a negativním astrálním silám.


[1] Q je semitská varianta K. Měkké K.

[2] Af je nos, chřípí, také tvář nebo hněv.