Choronzonova pomsta jako aplikace teorie relativity

Autor: | , 24. 12. 2012 | Bez komentářů

Všechno je relativní. Stejný název míchaného nápoje – a přesto v jedné své verzi vodka ředí a ve druhé zesiluje. Nemožné? Ó, nikoli!

Choronzonova pomsta je slavným nápojem na české magicko-alkoholické scéně* minimálně od roku 2007. Jeho původní receptura se skládá z alespoň jednoho velkého panáka absinthu a téhož objemu vodky. V této receptuře je vodka takovou levnou náhražkou, která snižuje volty výsledného nápoje (ve srovnání se situací, kdy by se použil tuplák neředěného absinthu). I přes tohle ošizení výsledku lze o drinku hovořit jako o verzi „pro chlapy“. Ženské – jak obecně známo – tyhle dryáky nepijou. Takže vznikla „soft“ verze pro ně – základem se místo absinthu stala tradiční česká tlamolepka „zelená“, vodka zůstala vodkou. Co se ale nestalo? Náhle se z vodky stalo „turbo“ zesilující zelenou!

A to je milé děti konec pohádky o teorii relativity aplikované v praxi. Strýček Fido vám přeje dobrou noc.

*připomeňme široce známou skutečnost, že vztah mezi pojmy „magik“ a „alkoholik“ je velice těsný – vědecky to dokazují jak sociologické průzkumy, tak skutečnost, že obě slova končí na stejná dvě písmena.