Velice zvláštní pokus o definici různých pojetí pojmu Bůh

Autor: | , 21. 02. 2008 | Komentáře: (13)

Poslední dobou narážím u různých lidí při konfrontačních diskusích mezi křesťany (dogmatickými či normálními), pohany, magiky, hledači v duchovnu či mystiky na otázky co je teda ten b/Bůh? Je jeden nebo je jich víc? Rozhodně se nechci v následujícím příspěvku zodpovědět na odvěkou otázku, kterou se zabývají generace filosofů či (ne)svatých mužů. Tento text má být mým osobním zamyšlením. Zveřejněním mé představy jak by to asi mohlo být. Prostě chci ukázat jak to vidím já.

Osobně chápu Boha (důsledně rozlišuji Boha a boha) jako jakousi universální času, naší realitě a existenci nepodléhající substanci, která je všudy přítomná, pasivní a nehnutá (tedy neexistuje nic kde by Bůh nebyl – včetně démonů, Satana či jiných temných aspektů astrální existence). Je to substance pro nás nepochopitelná, neuchopitelná a nepoznatelná (srovnej s definicí v Judaismu) – tedy v normálním stavu existence.

Každý z nás k této substanci může přistupovat a čerpat z ní. Bůh je subjektivní aspekt lidského vnímání zjevné reality. Ačkoliv je nepoznatelný různé složky k nám emanují dle našich potřeb do různých archetypální projevů rozličné síly a frekvence. Tedy každý náboženský aspekt, každý bůh, jakýkoliv panteon, každý duchovní systém může vyvolat patřičnou emanací tohoto Boha. Věřím, že každá emanace je silně ovlivňovaná počtem uctívačů – tedy pokud vznikne dostatečně velká skupina lidí s novým neotřelým přístupem, může vyvolat emanaci Boha. Emanace boha je např. Ježíš Kristus, Alláh, JHVH, Thor, bůh a bohyně (Wicca), Zeus, Cerridwen, Usírev, Innana či Radegast. Bůh sám o sobě je bez osobnosti a bez vůle v té formě jak ji chápeme. Emanace mohou být a často jsou silně personalizované a

Díky tomuto přístupu můžeme položit vedle sebe všechny duchovní systémy a přístupy a nejsme sto posoudit a rozhodnout zda je některý správnější. Všechny jsou stejně pravdivé a stejně lživé. Rozhodující je to, co nám osobně vyhovuje. Proto si vybíráme pro nás nejzajímavější a nejefektivnější emanace Boha. Duchovní, náboženské či magické systémy jsou jen sbírkou metod jak Boha poznávat a jak se naučit se s ním co nejvíce zharmonizovat.

Na závěr bych poznamenal, že tenhle koncept Boha vůbec není třeba akceptovat a uznávat. Je výsledkem několika myšlenkových pochodů na toto téma. Je spíše jen nápovědou pro Ty, kteří koncept Boha potřebují. Já osobně jej využívám jen v případě potřeby.