Otherkin

Autor: | , 28. 01. 2011 | Komentáře: (8)

Otherkin (zkráceně Kin) je pojem, který sdružuje lidi, kteří věří, že jejich podstata, či chcete-li duše, je jiného charakteru než lidského. To znamená, že ač ta osoba má fyzicky lidské tělo, ostatní věci mohou více odpovídat tomu, co by někteří nazvali démon, anděl, víla, elementál etc.

Jinými slovy, fyzická manifestace je lidské tělo jako každé jiné, ovšem výplň již člověk není.

Základní kámen

Celá myšlenka otherkinismu je postavena na dvou základních věcech:

  1. Fungování (re)inkarnace
  2. Existence i jiných bytostí, než pouze lidských

Uznat existenci jiných bytostí, než-li těch lidských by neměl být až takový problém – po astrálu nám přeci běhá spousta andělů, démonů, různých elementálů a jiných potvůrek (nejeden magik se je snaží vyvolat, povolat, ovládnout, získat jejich přízeň etc.). Jestliže ale běhají po astrálu, znamená to, že mají astralní tělo. K tomu přimíchejme inkarnační možnost a dostaneme třebas inkarnovaného draka.

Jinými slovy, pokud existuje nějaké vědomí, to se začne manifestovat na astrální sféře skrze astrální tělo, které se může začít projevovat na éterické rovině z níž do našeho světa je již krůček, a stejně tak se může navázat na nové fyzické tělo (nejčastěji nově vzniklý plod, ale může klidně dojít i k okupaci již pubertálního či dospělého těla – obvykle označováno za posednutí), jako jakákoliv jiná duše (či chcete-li astrální tělo).

Výše zmíněné je nejstandardnější a nejrozšířenější teze. Ovšem kolik otherkinů, tolik teorií a názorů. Proto když se budete s někým bavit, může vám klidně říci úplně jinou teorii. Setkal jsem se s psycholožkou, která tvrdila, že je Stín (Shade), ale přitom ani pořádně nevěřila na duši – tvrdila, že duše jako taková je důsledkem života. Pevně věřím, že ještě dnes se aktivně pohybuje na mezinárodních Kin fórech.

Shrnuto a podtrženo, Otherkinem se nazývá někdo, jehož tělo jest plně lidské, ovšem jeho mentální složka společně s astrální jsou jakýmsi způsobem deviantní.

„We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.“ –Teilhard de Chardin

Procitání (The Awakening) aneb uvědomění si sebe sama

Většina z těch, kteří sem (re)inkarnují, si obvykle své minulé životy nepamatují, ani si neuvědomují svou pravou podstatu. V takovém případě je tu proces Procitnutí (přesto, že častější překlad slova „awakening“ bývá „probuzení“, tak v tomhle případě se používá právě výraz „Procitnutí“).

Samotné Procitnutí by si zasloužilo sepsání vlastního článku, jedná se totiž o vcelku rozsáhlé téma, a tak se budeme muset spokojit s vysvětlením, že se jedná o jakési uvědomění si sebe sama i na jiných rovinách, než je pouze ta fyzická. Buď k tomu dojde postupně pozvolna časem, ale obvykle to bývá tak, že jedinec je k tomu životem doveden, případně přímo dokopán.

Na Procitnutí existují dva hlavní názory:

  1. Jedná se o jednorázovou akci
  2. Jedná se o kontinuální proces

Někdo zastává názor, že jedinec Procitne, uvědomí si sebe sama a tím to končí. Na druhou stranu někteří si myslí, že Procitání je sebepoznání, či spíše poznání svého pravého já, své pravé podstaty, a sebe sama. To ovšem obvykle ale není na hodinu či den, ale dost často na celý život.

Hodně četné jsou také případy Procitlých od narození. Ti si již od velice malého věku, či spíše od narození, uvědomují, že jsou jiní. Většinou však nemají potřebu nějakého hledání sebe sama a pojmenovávat to, co jsou. Tahle potřeba se většinou projevuje až v pubertě.

Můj osobní názor na Procitání je, že se jedná svým způsobem o kombinaci obou. Nejdříve Procitnete a prohlédnete jaksi za tento hmotný svět dál, do toho spirituálního. Procitnutí samo o sobě se poté změní v Procitání, kdy si sebe postupem času uvědomujete více a více (pokud na tom pracujete), poznáváte sami sebe, rozšiřujete své dovednosti a snažíte se zde co nejvíce realizovat svou pravou podstatu.

To, jak je někdo Procitlý je možné určit a vyjádřit třebas v procentech.

Fantomové končetiny (Phantom Limbs)

Když už takhle někdo procitne a uvědomí si, že jeho astrální tělo má trošku, či úplně odlišnou formu (přirozenou, ne že si ho na pár dní jinak vytvarujete a pak si budeme myslet, že jste Kin!), tak postupným prozkoumáváním dost často zjistí, že některé končetiny jaksi přebývají – nejčastější bývají křídla, ocas, chapadla apod., přičemž velice často dochází k tzv. fenoménu fantomových končetin. Jedná se o to, že končetiny, jenž nemají fyzické zastoupení jsou vnímány, jako kdyby normálně byly hmotné, a to ať už celé nebo pouze částečně.

Tento fenomén bývá velice častý u amputovaných končetin, kdy pacienti často cítí amputovanou končetinu. Doktoři to obvykle vysvětlují nějakým zakončením nervů či snad tím, že mozek má pořád nervové spoje takové, jako by tam opravdu ta končetina byla. Ovšem, jak přesně to vysvětluje medicína vám neřeknu, jelikož mě vždycky více zajímalo to spirituální vysvětlení, a tak jsem tohle vypustil z hlavy (go google it!).

Na jednu stranu je s takovými fantomovými končetina sranda, občas je vidí děti, nebo vnímaví lidé, dobře se dají využít při energetické práci nebo si s nimi můžete jen tak hrát. Ovšem na druhou stranu sebou nesou i negativa. Například pokud křídla cítíte dlouhou dobu velice intenzivně, tak může a pravděpodobně také dojde k bolesti zad. Sezení na židli s opěradlem se stane velice nepříjemným a kdokoliv, kdo si stoupne za vás do prostoru, kde by měly být, vás bude vysloveně iritovat.

Samozřejmě existují různá řešení, jak těmto věcem předcházet nebo se jim úplně vyhnout.

Komunita

Otherkin komunita je z největší části internetová – IMs, fóra a jiné komunikační kanály, a tudíž mezinárodní. Největší a nejznámější fóra jsou americká, patří mezi ně například:

Pokud byste ovšem chtěli nějaké menší či třebas se pokusit najít evropské, stačí k tomu do google.com (pokud vám naskočí český google, manuálně přehoďte na anglický) zadat „otherkin forum“ a hledat.

Všechna tato fóra vyžadují registraci a poté napsat představovací příspěvek, kde napíšete základní věci o sobě.

Česká komunita

Českou otherkin komunitu žádnou kvalitní neznám, ani neexistuje žádný web věnující se tomuto tématu. Je tedy otázkou, zda-li vůbec existuje česká fungující komunita. Do zhruba listopadu tohoto roku zde byla stránka www.astralspire.com společně s fórem, ta ovšem z osobních důvodů obou zakladatelů byla zrušena.

Narazil jsem sice na pár článků, které se o tomto tématu vyjadřovaly, bohužel tyto články obvykle vypadaly tak, že jejich autor si přečetl pár webů a pak splácal dohromady spoustu informací. Bohužel to dle mého názoru dělá více škody, než užitku.

Dnes můžete najít témata dotýkající se této problematiky na vampýřích fórech jako je například www.vampyres.cz nebo VSS message board hostované u yuku.com nebo je možné ještě vyzkoušet www.striga.info.

Je možné u nás najít některé lidi, kteří se s vámi o tom budou bavit osobně, ale to většinou požaduje delší dobu přátelství nebo pár piv. Obvykle je třeba nějakou náhodou narazit na někoho, kdo se sám považuje za Kina, pokud je schopný a co k čemu, tak by měl ve vás vidět případný možný potenciál, zdali jste či nejste a podle toho si vás buď začne oťukávat, aby zjistil, že se s vámi na toto téma může bavit, a jak až moc, nebo prostě můžete zkusit rozhodit sítě a uvidíte, jestli se vám někdo ozve.

Bohužel má zkušenost je taková, že ti jenž nejsou Otherkiny jen slovy, ale i životem, tak obvykle nemají potřebu vyhledávat ostatní.

Závěrem

Na závěr bych snad pouze uvedl pár informací o sobě.

Do Otherkin komunity jsem vstoupil zhruba před čtyřmi až pěti lety, kdy jsem zastihl ještě stará fóra, která obsahovala velice kvalitní informace, které se ztratili v propadlišti dějin, jelikož byla ukončena činnost. V komunitě jsem se pohyboval aktivně dva roky a to jak na otevřených fórech a sem tam i nějakých chatech, tak i v uzavřenějších skupinách.

V případě připomínek nebo dotazů je možné mne kontaktovat na: