Téma: Mystika


Jedna z cest, na níž provází Bílá Tygřice a Nefritový Drak, aneb o broskvi nesmrtelnosti trochu jinak

Autor: | , 16. 03. 2012 | Bez komentářů

Mystika

Tento článek začal vznikat při třídění a upřesňování mých poznámek o knize Vyučování Bílé Tygřice. Ač se tato kniha může na první pohled jevit až příliš populárně anebo povrchně, při bližším pohledu shledáme, že zajímavě využívá klasických taoistických kultivačních a alchymických technik. Téma vnitřní alchymistické kultivace u nás není příliš známé a proto si myslím, že si zaslouží trochu více pozornosti.

První část (obsažená v tomto článku) slouží jako úvod do tématu a snaží se čtenáři přiblížit stěžejní body a myšlenky z knih Hsi Laie Vyučování Bílé Tygřice a Vyučování Nefritového Draka. Sekta Bílých Tygřic a Nefritových Draků se zabývá uměními sebekultivace a vnitřní alchymie. V textu jsou uvedeny hlavní používané techniky.

Druhá část (příště) se hlouběji zabývá původním taoismem, jeho pohledem na nesmrtelnost a postupy používané k jejímu dosažení. Popisuji v ní postavu Západní královské matky a Nefritového císaře. V souvislosti s Nefritovým císařem uvádím i text „Posvátná pečeť mysli Nefritového císaře“ a krátký komentář.

Pokračování článku

Ochránci vadžrajány

Autor: | , 20. 10. 2011 | Bez komentářů

Mystika

Lidé často nemají jasnou představu o významu a důležitosti ochránců ve vadžrajánovém buddhismu.

Ochránci chrání nauku a transmisi (iniciaci, předání). Pokračování článku

Guru, imitace a sociální učení

Autor: | , 13. 12. 2010 | 6 komentářů

Mystika

V tradici tantrického buddhismu, ale i dalších východních tradicích, je nepostradatelným prvkem předávání nauky žijící mistr, guru. Představa nutnosti klanět se nějakému lámovi k zemi a obracet se k němu dnem i nocí jako ke zdroji veškerého požehnání se nám může zdát jako nějaká úchylka pěstující kult osobnosti lamy namísto toho, že by to nějak dramaticky potencovalo postup jedince na jeho Cestě. Chci zde ukázat, že guru plní roli Učitele v tom nejširším slova smyslu a má svou nedocenitelnou hodnotu.  Pokračování článku

Moudrost a profanace

Autor: | , 13. 07. 2010 | Komentář: (1)

Mystika

Namalovaný obraz není to nejcennější. Schopnost malovat ano. — Gustav Meyrink, cit. Roman Mandys

Hodnota jakékoli zkušenosti včetně tzv. „vrcholného zážitku“ či „záblesku osvícení“ není jen v zážitku-jako-takovém, ale především v jeho moudrém uchopení. Nelze říct, že zážitek jako takový je bezcenným. Může jej ale být využito jak k osvobození se z dosavadních klamů, tak i k namotání se do nových klamů či přispění k všeobecnému zmatku ve vnějším světě.

Pokračování článku

Nirvikalpa samadhi a sahaja samadhi

Autor: | , 03. 02. 2010 | 2 komentáře

Mystika

Rozdíl mezi nirvikalpa samadhi a sahaja samadhi  je v (ne)zavření očí.

Johny

Překročení návyků

Autor: | , 11. 09. 2009 | 3 komentáře

Mystika

Návyky jsou ústředním činitelem fungování bytostných složek.

Mysl má návyk myslet,

tělo chtít rozličné smyslové vstupy,

a pokud Pozorující Princip není dostatečně přítomný, tak se

návykové procesy nezastavitelně rozvíjejí. Pokračování článku

« předchozídalší »